Hunajapääkaupunki Akaa mukana Hinku-verkostossa

40 mehiläistarhan ja 20 miljoonan mehiläisen hunajapääkaupunki Akaa liittyi kesällä mukaan Hinku – verkostoon.

Luonnolliset lähtökohdat Hinku-työhön

Akaalla on syvät juuret ja luonnolliset lähtökohdat ilmastotyöhön ryhtymiseen. Akaalainen kaupunkimehiläistarhaus on ainutlaatuista Euroopan mittakaavassa. Mehiläisillä on pölytyksen kautta selvä yhteys kasvillisuuteen ja hiilinieluihin.

”Kyse on tärkeästä asiasta ja haluamme näin kantaa kortemme kekoon yhteisen asian puolesta. Kunnilla on käytettävissään aidosti keinoja hiilineutraaliuden edistämiseen ja siksi on tärkeää olla hankkeessa mukana. Hiilineutraaliuden ja ilmastoseikkojen näkökulma pitää saada esiin päätöksenteossa” sanoo kaupungin tekninen johtaja Jaana Koota.

Verkostosta uusia ideoita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Kaupunki odottaa Hinku-työn lisäävän yhteistyötä ja verkostoitumista eri toimijoiden kesken, sekä antavan uusia ideoita hiilineutraaliuden edistämiseksi. KETS-sopimuksen kautta kaupunki on jo pyrkinyt järjestelmälliseen energiatehokkuuteen toiminnoissaan, mutta Hinku-työhön ryhtyessään Akaa on avoimin mielin liikkeellä kaikkien uusienkin keinojen osalta.

Hinku-tavoitteiden saavuttamiseksi Akaa toimii yhteistyössä naapurikuntien, Valkeakosken, Urjalan ja Pälkänen, kanssa. Kuntien tavoitteena on yhteinen ilmasto-ohjelma. Hinku-työstä seuraavien mahdollisten taloudellisten vaikutusten lisäksi, Koota pitää tärkeänä paikallisten toimijoiden yhteen kokoamista ja synergioiden hyödyntämistä ilmastotyössä.

Uuden yritysalueen määrätietoinen kehittäminen

Muualta Suomesta on hyviä esimerkkejä siitä että määrätietoinen Hinku-työ saattaa tuoda alueelle myös merkittäviä investointeja. Akaassa mielenkiintoinen alue tästä näkökulmasta on myös Akaa Pointin uusi yritysalue, johon saatiin valtion rahoitus uutta puuterminaalia varten. Alueelle tulee pääradalta myös pistoraide.

Hinku-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Jaana Koota, Akaan kaupunki, puh. 040 335 3517, etunimi.sukunimi@akaa.fi

HINKU-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi