Hulevesimaksutiedote 2019

Hulevesimaksu ja – lasku 2019

Akaan kaupunki perii vuosittain hulevesimaksun kunnan alueen kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Maksusta vastaa kiinteistön haltija tai omistaja, jonka hallinnassa kiinteistö on laskutusajankohtana. Maksun suuruus määräytyy hyväksytyn taksan mukaisesti.

Kiinteistön omistajat tai haltijat ovat kaikki yhteisvastuullisia suorittamaan hulevesimaksun. Lasku toimitetaan yhdelle kiinteistön omistajista tai haltijoista, jolla on oikeus huolehtia kustannusten jakautumisesta kiinteistön omistajien tai haltijoiden kesken.

Hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682). Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu.

Maksun määräytyminen

Hulevesimaksun määräytymisen perusteista määrätään hulevesitaksassa. Kiinteistön hulevesimaksu määrätään tämän taksan perusteella. Akaan kaupungin yleiset periaatteet hulevesimaksun laskutuksessa 2019–2020 ja Akaan kaupungin hulevesitaksa 1.1.2019 on päätetty teknisessä lautakunnassa 18.9.2019.

Maksuilla katetaan pääosa Akaan kaupungin hulevesien hallintaan liittyvistä kustannuksista, joita syntyy esimerkiksi yllä- ja kunnossapidosta sekä uudisrakentamisesta.

 Maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumen sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuita pinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet ovat hulevesiä.

Kiinteistöt löytyvät karttapalvelusta

Voitte halutessanne tarkastella oman kiinteistönne tietoja Akaan kaupungin karttapalvelussa:

https://akaa.karttatiimi.fi

Huom1) Kiinteistötunnus on merkitty laskun Viitteenne kohtaan (esim. 20-407-7-88).

Huom 2) Laskun Selite kohdassa on kiinteistön nimi (esim. LEPOLA) jos sellainen on rekisteritiedoissa. Muussa tapauksessa kohdassa lukee Hulevesilaskutus 2019.

Lisätietoja, hae muutosta, anna palautetta, kiinteistötietojen muuttaminen:

https://www.akaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/tekniset_palvelut/vesihuolto/hulevesi-1/

tai www.akaa.fi/hulevesi  

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi