Hulevesilaskutus siirtynyt Akaan kaupungille

 

Kuntalaisilta perittävä hulevesimaksu on siirtynyt Akaan kaupungin laskutettavaksi vuoden 2018 alusta alkaen. Ensimmäiset hulevesilaskut saapuvat asiakkaille lokakuussa 2018.

Tähän saakka huleveden käsittelykulut ovat sisältyneet HS-Veden vesimaksuihin. Näin ollen HS-Vesi on voinut laskea jäteveden käyttömaksua vastaavalla summalla vuoden 2018 alusta. Tavoitteena on ollut, että tavanomaisen asuinkiinteistön kokonaiskustannukset pysyvät lähes ennallaan.

Taustalla on vuonna 2014 tapahtunut lakimuutos, jonka myötä hulevesien kokonaisvastuu on siirtynyt vesihuoltoyhtiöiltä suoraan kunnille (maankäyttö- ja rakennuslaki 103 n § (682/2014).

Hulevedellä tarkoitetaan kaikkia sade- ja sulamisvesiä sekä salaojavesiä, jotka joko käsitellään tontilla tai johdetaan pois kiinteistöltä. Eli niitä vesiä, joita kiinteistöllä muodostuu sateiden ja lumen sulamisen seurauksena.

Tutustu hulevesioppaaseen


Akaan kaupunginvaltuusto päätti 26.4.2017, että Akaan kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue. Kiinteistö, jonka katsotaan olevan rakentamaton, vapautuu maksusta. Hulevesimaksun suuruuteen vaikuttavat kiinteistön kokonaispinta-ala ja asemakaavan mukainen käyttötarkoitus.

Lasku toimitetaan vain yhdelle kiinteistön omistajista. Laskun saajana on maanmittauslaitoksen omistajaluettelossa ensimmäinen nimi tai se jonka osoite vastaa kiinteistöä.

Hinnasto ja maksun määräytymisperusteet on hyväksytty Akaan kaupunginhallituksessa 22.5.2018.

Esimerkki hulevesimaksuista:


                  Kiinteistön käyttötarkoitus

 


Omakotitalo

Paritalo

Rivitalo

Kerrostalo

Kiinteistön

 

 

 

 

kokonaispinta-ala m2

                             Hulevesimaksu, euroa/vuosi

        < 2500

30

60

90

150

        < 5000

50

100

150

250

      < 10000

80

160

240

400
Lisätiedot:

Kaupungininsinööri Antti Kemi, puh. 040 335 3270, antti.kemi@akaa.fi

Tekninen asiantuntija Ilkka Töyrä, puh. 040 335 3527, ilkka.toyra@akaa.fi


Maksut löydät liitteestä:

Liitteet

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi