Hallitus pui Akaan strategiaa ja lähetti päiväkoti Toivon kuntalaisaloitteen sivistyslautakunnalle valmisteluun


Akaan kaupunginhallitus kokousti ylimääräisessä kokouksessaan torstai-iltana.

Yksi käsittelyssä olevista aiheista oli Akaan tuleva strategia. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Akaan kaupungin nykyinen strategia on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa 2013 ja valtuusto on jatkanut strategian voimassaoloa vuoden 2017 loppuun saakka. Nykyisillä päätöksillä Akaalle ei ole voimassaolevaa kaupunkistrategiaa vuoden 2018 alusta lähtien, vaikka uuden strategian valmistelu on kyllä käynnistetty lokakuun valtuustoseminaarissa.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se jatkaa nykyisen strategian voimassaoloa siihen saakka, kunnes valtuusto on hyväksynyt uuden strategian. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kuntastrategian tekemiseen palkataan suostumuksensa perusteella tällä hetkellä hallintopäällikön sijaisuutta tekevä Riku Rekonen 30.4.2018 saakka. Strategian suunnittelussa tullaan hallituksen esityksen mukaan perustamaan ohjausryhmä, johon jokainen valtuustoryhmä voi nimetä yhden jäsenen. Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtajisto. Hallitus esittää, että lautakunnat antavat oman  panoksensa kuntastrategian alle 30.4.2018 mennessä. Mainittuna on myös, että ohjausryhmän tulisi järjestää vähintään yksi kuntalaistilaisuus maaliskuun loppuun mennessä ja kuntastrategia tuotaisiin valtuuston käsittelyyn ja päätettäväksi toukokuussa 2018.

Akaan talousarvio on menossa ensi keskiviikon 20.12 valtuustoon ja kaupunginhallitus päätti esittää, että valtuusto hyväksyy tällä hetkellä esityksen alla olevan Akaan kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020 seuraavan laisin lisäehdotuksin; Aloitetaan kaupungin digitalisaatio -projekti vuoden 2018 aikana. Aletaan valmistella vuoden 2018 aikana kaavaa, joka mahdollistaa asumisen Vanajan rannan tuntumassa ns. sataman alueella. Selvitetään Akaan lukion mahdollisuudet vetovoiman ja toiminnan lisäämiseen painotuksen avulla. Vastuutetaan henkilöstöjaosto valmistelemaan kulttuurikoordinaattorin vakanssin perustamista sisäisin siirroin ilman kustannusvaikutusta vuodelle 2018 sekä selvitetään paljonko rahaa myytävien ja purettavien kiinteistöjen ylläpitoon menee vuosittain.

Uusia valtuustoryhmiä ja kuntalaisaloite

Akaan kaupungin hallintosäännön mukaan valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus ja nyt sellaiset on hänelle toimitettu. Uudet ilmoitukset valtuustoryhmistä ovat seuraavanlaiset:

- Sauli Turja on ilmoittanut eroamisesta Perussuomalaiset puolueesta, Akaan Perussuomalaiset-paikallisyhdistyksestä ja valtuustoryhmästä. Turja ilmoitti perustavansa valtuustoryhmän Akaan Siniset.

- Valtuustoryhmä Akaan Perussuomalaiset on perustettu. Puheenjohtajana toimii Heli Einola-Virtanen ja varapuheenjohtajana Janika Rekola.

- Valtuustoryhmä Ryhmä 2020 on perustettu. Puheenjohtajana toimii Jukka Ahonen ja sihteerinä Virpi Lintunen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi perustetut uudet valtuustoryhmät ja päättää saattaa ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Akaan kaupunkiin on saapunut 4.12.2017 sähköisesti kuntalaisaloite koskien Päiväkoti Toivon kilpailutusta, jossa vastuuhenkilönä on Maria Haikonen ja osallistujia yhteensä 413. Aloitteen takana on yli 2 %:a kaupungin asukkaista ja allekirjoittaneet ovat kirjautuneet aloite-alustalle sähköisellä tunnistautumisella. Aloite on seuraava:

Päiväkoti Toivon kilpailutus

Vaadimme ottamaan Päiväkoti Toivon kilpailutuksen uudelleen käsittelyyn ja

lisäksi tiedon siitä, missä lapsemme hoidetaan 1.8.2018 alkaen, jos

sopimusta ei kilpailuteta.-

Myöskään vastausta siihen, miten palvelu aiotaan jatkossa toteuttaa, ei ole saatu. Lisäksi päätös on kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman vastainen. Päätös on myös vastoin lautakuntien ja viranhaltijoiden suositusta. Vaadimme asian pikaista uudelleen käsittelyä ja vastausta yllä mainittuihin asioihin.”

Kaupunginhallitus päätti lähettää kyseisen kuntalaisaloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että asia käsitellään sivistyslautakunnassa ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa sekä mahdollisesti kaupunginhallituksen niin päättäessä kaupunginvaltuustossa. Kuntalaisaloitteen arvioitu käsittelyaika on kaksi - kolme kuukautta.

Akaan valtuusto kokoustaa ensi keskiviikkona klo. 18 valtuustosalissa.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi