EU-parlamenttivaalit Akaassa

 

VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIT AKAASSA


Akaan keskusvaalilautakunta ilmoittaa toukokuun 26. päivänä 2019 toimitettavien europarlamenttivaalien johdosta seuraavaa:

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on
on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle, jonka osoite on tiedossa, ilmoituskortin viimeistään torstaina 2.5.2019. Äänioikeus perustuu valtakunnalliseen äänioikeusrekisteriin, jonka tiedot ovat nähtävillä kaikissa maistraateissa 15.4.2019 alkaen. Sisä-Suomen maistraatin Tampereen yksikkö, (os. Hatanpään valtatie 24, Tampere), on avoinna ma–pe klo 9.00–16.15.

 

Äänestäminen

Ota mukaasi äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi passikuvaa.

 

Vaalipäivän äänestys, äänestysalueet ja äänestyspaikat

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019.
Äänestys tapahtuu äänestyspaikoilla klo 9.00–20.00 äänestysalueittain.
Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan.

1. äänestysalue (Toijala läntinen), Toijalan Yhteiskoulu, os. Kurisjärventie 18
2. äänestysalue (Toijala itäinen), Toijalan Yhteiskoulu, os. Kurisjärventie 18
3. äänestysalue (Viiala), Viialan kirjasto, os. Solmukatu 3
4. äänestysalue (Kylmäkoski), Kylmäkosken lehtipiste, os. Haavistontie 7 as. 7

Kaikkiin äänestyspaikkoihin on esteetön pääsy.

 

Ennakkoäänestys ja ennakkoäänestyspaikat

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 15.–21.5.2019 välisenä aikana. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla.
 

Ennakkoäänestyspaikat Akaassa ovat:

Akaan Nuorten toimintakeskus, os. Myllytie 3, Toijala
Viialan kirjasto, os. Solmukatu 3, Viiala
Kauppakeskus Milleri, KODINilo-tavaratalo, os. Yrittäjäntie 4, Kylmäkoski

Kaikkiin ennakkoäänestyspaikkoihin on esteetön pääsy.

 

Toijalan ja Viialan kaupunginosien ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna

keskiviikko – perjantai        15. - 17.5.2019             klo 10.00 – 17.00
lauantai – sunnuntai          18. - 19.5.2019             klo 10.00 – 14.00
maanantai – tiistai               20. - 21.5.2019             klo 10.00 – 18.00

 

Kylmäkosken kaupunginosan ennakkoäänestyspaikka on avoinna

perjantai                            17.5.2019                          klo 10.00 – 17.00
lauantai – sunnuntai      18. - 19.5.2019                 klo 10.00 – 14.00
maanantai                        20.5.2019                         klo 10.00 – 18.00.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16 Akaan keskusvaalilautakunnalle (puh. 040 335 3507). Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kirjallinen allekirjoitettu ja keskusvaalilautakunnalle osoitettu ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, joka on saatavilla Akaan kaupungintalon neuvonnassa (os. Myllytie 3, 37800 Akaa) ja internetosoitteessa http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse keskusvaalilautakunnan numeroon 040 335 3507.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 15.–21.5.2019 kello 9–20. Tarkempi äänestysajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

 

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään europarlamenttivaaleissa ajanjaksolla 15.–21.5.2019. Äänestys järjestetään erikseen ilmoitettavana aikana asumispalveluyksiköissä Havulinna, Arwola, Mäntymäki, Torkonkartano, Sipiläkoti, Savolakoti, Tarpiakoti, Peltola sekä Toijalan terveysaseman vuodeosastolla ja Kylmäkosken vankilassa. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

 

Lisätiedot ja yhteystiedot

Lisätietoja europarlamenttivaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeri Salla Saari-Männistöltä, puh. 040 335 3227, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@akaa.fi. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on Akaan kaupunki, Myllytie 3, 37800 Akaa.

 

Akaassa 12.4.2019

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi