Etäopetukselle hyvää palautetta oppilailta ja vanhemmilta

Etäopetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan Akaan kouluissa kohtuullisen hyvin. Tämä käy ilmi Akaan kaupungin sivistystoimen järjestämästä kyselystä oppilaille ja huoltajille, jossa selvitettiin etäopetuksen laatusuositusten toteutumista.

Vastauksia tuli yhteensä oppilailta 1102 ja huoltajilta 1010, joten saatujen vastausten määrää voidaan pitää hyvin suurena.

- Huoltajien ja oppilaiden antamat vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia ja tulokset ovat hyviä. Vaikka parannettavaa ja kehitettävääkin löytyy, henkilökohtaisesti yllätyin siitä, kuinka hienosti olemme onnistuneet oppilaiden ja opettajien välisessä säännöllisessä yhteydenpidossa., sanoo sivistysjohtaja Tero Kuusisto.

- Haluankin kiittää Akaan oppilaita ja huoltajia kyselyyn vastaamisesta. On tärkeää, että saamme palautetta etäopetuksen järjestämisestä. Kannustamme oppilaita ja huoltajia ottamaan aktiivisesti yhteyttä opettajaan ja rehtoriin mikäli etäopetusjärjestelyt eivät kohdallanne toteudu toivomallanne tavalla, Kuusisto jatkaa.

Etäopetuksen laatusuositukset on laatinut Opetushallituksen rahoittama OpenDigi –kehittäjäyhteisö.

Tulokset on esitelty tarkemmin allaolevissa liitteissä.

Lisätietoja:

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto, puh. 040 335 3377

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi