Akaan Viialan koulujen väistötiloiksi tulevien siirtokoulujen hankinnasta

Akaan Viialan koulujen väistötiloiksi tulevien siirtokoulujen hankinnasta


Akaan kaupungin hallitus on tehnyt hankintapäätöksen koskien siirtokelpoisten rakennusten vuokrausta Parmaco Oy:ltä Akaan Viialan koulujen väistötilakäyttöön. Hankinta koostuu kahdesta osa-alueesta. Osa-alue 1 tulee olemaan 0.-9. vuosiluokkien käytössä ja osa-alue 2 taide- ja taitoaineiden opetustiloina. Lisäksi kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen myös osa-alueen 3 hankinnasta tarvittaessa Parmaco Oy:ltä Akaan kaupungin koulujen käyttöön. Vuokrasopimus on tarkoitus allekirjoittaa viimeistään viikolla 9.

Aiemmasta tiedosta poiketen, siirtokoulujen valmistuminen siirtyy aiemmin suunnitellusta aikataulusta siten, että osa-alueen 1 valmistuminen siirtyy keväältä 2018 syksyyn 2018. Aikataulun pidentyminen johtuu Akaan kaupungin ja Parmaco Oy:n välisistä tulkintaeroista liittyen tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin rakennuksia koskien. Aikataulun pidentämisen avulla voidaan varmistua siitä, että tulevat siirtokoulurakennukset ovat kokonaan uusia, kuten Akaan kaupunki on tarjouspyynnössään vaatinut. Tällöin niihin on mahdollista tehdä myös Akaan Viialan koulujen toiminnan ja toiminnallisuuden kannalta tarvittavia ja järkeviä räätälöityjä tilaratkaisuita. Viialan Yhtenäiskoulun henkilökunnan edustajat ovat mukana uusien vuokrarakennusten suunnitteluvaiheessa. Ennen väistötilaan siirtymistä koulutoiminnan turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseksi koululle on jo hankittu ja tullaan hankkimaan tarvittava määrä ilmanpuhdistimia. Lisäksi rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään on jo tehty muutoksia, joiden avulla pyritään estämään epäpuhtauksien pääsy huoneilmaan ilmavuotojen välityksellä rakenteiden kautta.

Tämänhetkisen tiedon mukaan toimintaa Akaan Viialan yhtenäiskoulun Hirvialhon koululla voidaan jatkaa edellä mainitut toimenpiteet huomioon ottaen. Akaan Viialan yhtenäiskoulun Hirvialhon koulun sisäilmastotyöryhmä seuraa tilannetta koululla aktiivisesti. Mahdollisesti sisäilmaan liittyvästä oireilusta henkilökunnan tulee ilmoittaa omalle esimiehelle ja työterveyslääkärille; lasten huoltajia pyydetään ilmoittamaan koulun rehtorille ja kouluterveydenhoitajalle, jotta tieto tulee myös sisäilmastotyöryhmälle ja siihen voidaan reagoida. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi poissaoloa.

Lisätietoja:
Briitta-Liisa Sinivuori vs. kaupunginjohtaja briitta-liisa.sinivuori@akaa.fi p. 040 335 3201
Tero Kuusisto sivistysjohtaja tero.kuusisto@akaa.fi p. 040 335 3377
Henri Salonen kiinteistöpäällikkö henri.salonen@akaa.fi p. 040 335 3255

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi