Akaan valtuuston päätökset 27.1.2016

 

Akaan valtuusto kokoontui vuoden 2016 ensimmäiseen kokoukseen 27. tammikuuta.

Akaan kaupungilta oli pyydetty kantaa pääministeri Sipilän hallituksen linjauksista koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaa itsehallintojakoa. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille 1.1.2019.

Valtuusto päätti antaa lausunnon, jonka mukaan sote-palveluiden itsehallintojakoa ei tule muodostaa hallituksen kaavaileman nykyisen maakuntajaon pohjalta. Riskinä on, että syntyvät alueet ovat liian pieniä, eikä niiden kantokyky riitä palveluiden järjestämiseen. Akaan mielestä 15 alueen sijaan 12 aluetta toteuttaisi paremmin yhdenmukaisia palvelurakenteita, palvelut olisivat selkeimmin johdettu ja kustannustehokkuus paremmin turvattavissa.

Akaan mukaan itsehallintoalueille ei tule siirtää mitään muita tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi. Alueille halutaan myös täysi vastuu omasta taloudestaan.

 

Työterveys Akaasian kilpailutus


Valtuusto hyväksyi Työterveys Akaasia – liikelaitoksen kilpailutuksen yhtenä kokonaisuutena yhdessä muiden jäsenkuntien kanssa. Taustalla on kuntalakimuutos, joka velvoittaa kuntia yhtiöittämään työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Jäsenkuntia ovat Akaan lisäksi Ikaalinen, Punkalaidun, Sastamala ja Urjala.

Kokouksen lopuksi Jaakko Leinonen (KOK) valittiin valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi Jukka Salmisen (KOK) tilalle. Salminen siirtyy Eero Lapinleimun (KOK) tilalle kaupunginhallituksen jäseneksi ja henkilöstöjaoston puheenjohtajaksi, eikä näin ollen voi jatkaa valtuuston varapuheenjohtajana.


Lisätietoja:

Akaan kaupungin hallintopäällikkö Riina Kivistö, puh. 040 335 3227, riina.kivisto(at)akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi