Akaan valtuuston päätökset 26.9.2018


Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona 26. syyskuuta. Valtuusto päätti, että Akaan päätöksenteossa siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön kuluvan vuoden aikana. Paperisista esityslistoista luovutaan valtuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston, lautakuntien, valiokunnan ja yksilöjaoston kokouksissa. Luottamushenkilöille hankitaan päätelaitteet, joiden kustannukset ovat noin 35 000 euroa liittymät mukaan lukien.

Valtuusto hyväksyi Parmaco Oy:n tekemän lisätyötarjouksen liittyen Viialan yhtenäiskoulun siirtotilojen kotitalousluokan LVIS-töihin. Hankinnan suuruus on 11.167,65 euroa.

Viialan liikuntahallin selvitykselle lainatakaus


Valtuusto päätti myöntää Akaan kaupungin omavelkaisen takauksen 80 %:n osuudelle Akaan Jalkapalloilun Tuki Oy:n lainalle. Lainan suuruus on enintään 40 000 euroa. Kaupungin varsinaisesta osallistumisesta Viialan liikuntahallin hankeselvitykseen päätetään vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelmaa käsiteltäessä.

Asialistalla oli myös Hopealinja Oy:n maksullinen osakeanti, johon Akaa ei valtuuston päätöksellä osallistu. Akaan kaupunki omistaa tällä hetkellä 3 750 kappaletta Suomen Hopealinja Oy:n osakkeita. Kaupungin omistusosuus on 6,14 %. Suomen Hopealinja Oy:n suurimmat omistajat ovat Tampereen kaupunki 30,5 %, Hämeenlinnan kaupunki 20,1 % ja Valkeakosken kaupunki 16,2 %.


Iltakoulun aiheena talouden tasapainottaminen 


Akaa päätti jatkaa sopimusta perusturvajohtajan viran hoidosta Urjalan kunnan kanssa. Perusturvajohtajan virkaa hoitaa edelleen Elina Anttila 2019-2020 siten, että hänen työajastaan 75% käytetään Akaan asioiden hoitamiseen.

Valtuutettu Janika Rekolalle myönnettiin ero perusturvavaliokunnasta, yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnasta ja teknisestä lautakunnasta sekä sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. Samalla päättyi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin varavaltuutetun toimi. Hänen paikkansa valtuustossa ottaa Perussuomalaisten Marko Kivi. Perusturvavaliokuntaan ja yta-perusturvalautakuntaan nousee Heli Inkinen. Tekniseen lautakuntaan uudeksi jäseneksi nousee Elina Talonen,

Lisäksi valtuusto myönsi eron varavaltuutettu Viivi Pajasmaalle, jonka tilalle perusturvavaliokuntaan ja yhteistoiminta-alueen perusturvalautakuntaan nousee Nina Weltzien. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenään toimii Sari Lapinleimu.

Varsinaisen kokouksen jälkeen pidettiin talouden tasapainottamisohjelmaa koskeva iltakoulu. BDO Oy ja Akaan kaupunki ovat laatineet yhdessä talouden tasapainottamisohjelman, joka on tarkoitus viedä kaupunginhallituksen käsittelyyn 16.10.2018., ja valtuustoon 24.10.2018.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi