Akaan valtuuston päätökset 24.10.2018

Akaan valtuusto käsitteli 24. lokakuuta pidetyssä kokouksessaan muun muassa talouden tasapainottamisohjelmaa 2018–2023 sekä kaupungin toimenpideohjelmia 2018–2020.

Valtuusto päätti äänin 14–21 palauttaa kaupungin toimenpideohjelmat takaisin valmisteluun. Henkilöstöohjelma, elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelma, hyvinvointiohjelma ja sivistysohjelma toteuttavat valtuuston keväällä 2018 hyväksymää Viksu Akaa –kaupunkistrategiaa. Strategiasta ja toimenpideohjelmista johdetaan talousarvion ja suunnitelmakauden sitovat tavoitteet.

Talouden tasapainottamisohjelman valtuusto hyväksyi pääosin kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.  Valtuusto päätti, että toista Akaan kirjastoa ei lakkauteta, ja että Kylmäkosken lehtienlukusali sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan uuden Kirkonkylän koulun yhteyteen.

Yksityistieavustukset, lukion kuljetustuet ja laitetuet päätettiin säilyttää ennallaan. Valtuuston jäsenmäärä päätettiin säilyttää 35 henkilössä. Sen sijaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenmäärä pienenee yhdeksään 1.6.2021 alkaen.

Valtuuston päätöksen mukaan varhaiskasvatuksessa ei rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta, eikä muuteta henkilömitoitusta. Lapsiperheiden kotipalvelu säilyy maksuttomana jatkossakin.

Ainoa valtuustossa tasapainottamisohjelmaan tehty muutos käsitteli pitkään sairauslomalla olleiden työsuhteita.  Valtuusto päätti, että pitkään sairauslomalla olleiden työsuhteet arvioidaan uudelleen.

Muissa asioissa valtuusto käsitteli Viialan keskustan koulun peruskorjausten laadunarviointiraporttia ja merkitsi sen tiedoksi. Kaupunginhallitus on 16.10.2018 päättänyt velvoittaa va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren käynnistämään selvitystyön koskien raportissa esiin nousseitten osapuolten toimintaa. Selvitys toteutetaan ulkopuolisella riippumattomalla taholla, ja sen perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi