Akaan valtuuston päätökset 22.6.2016

 

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui viimeisen kerran ennen kesätaukoa 22. kesäkuuta.

Asioina kokouksessa olivat muun muassa Akaan hyvinvointikeskuksen rakentaminen, vuodeosaston keskittäminen ja vuoden 2015 tilinpäätös.  

Akaan terveysasemaverkoston tiivistämistä on valmisteltu Toijalan taajamaan perustettavana hyvinvointikeskuksena. Suunnitelman mukaan Viialassa tarjotaan kuitenkin jatkossakin hammashuoltoa, lasten-, vanhusten- ja äitiysneuvolan palveluita sekä laboratoriopalvelua.

Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle oli, että uusi hyvinvointikeskus toteutetaan rakentamalla uudisrakennus. Kokouksessa tehtiin useita eri päätösehdotuksia, joista valtuusto äänesti lopulta uudisrakennuksen sekä Toijalan nykyisen terveysaseman peruskorjaamisen ja laajentamisen välillä. Valtuusto päätti äänin 22-20, että hyvinvointikeskuksen toiminnallinen kokonaisuus toteutetaan uudisrakennuksena ja että valtuusto varaa siihen tarvittavan määrärahan talousarvioon. Arvioitu kokonaiskustannus on noin 13,4 miljoonaa euroa. 

 

Yhteinen vuodeosasto Valkeakoskelle


Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen vuodeosastopaikkamäärä 60 on osoittautunut liian suureksi, ja toimintaa on tarpeen sopeuttaa noin 40 paikkaan. Akaan valtuusto päätti esittää edelleen Urjalan kunnanvaltuustolle, että Akaan yhteistoiminta-alueen vuodeosastopalvelut keskitetään jatkossa Etelä-Pirkanmaan yhteiselle vuodeosastolle Valkeakoskelle. Rahoitusmallina on kiinteistöyhtiö, josta Valkeakoski omistaa 50 %, Akaa 35 % ja Urjala 15 %. Sopimuksen ehtona on, että Akaa ja Urjala eivät sitoudu ostamaan tiettyä hoitopaikkamäärää vaan hoitopaikkoja käytetään tarpeen mukaan.

Valtuusto käsitteli vuoden 2015 tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyi tilinpäätöksen. Tilikauden alijäämä on 2.943.321,52 euroa. Taseen yli-/alijäämätilillä on edellisiltä tilikausilta alijäämää 5.242.881,09 euroa, joten vuoden 2015 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on alijäämää yhteensä 8.186.202,61 euroa.


Kaupunkikehitystoimi aloittaa heinäkuussa


Valtuusto hyväksyi Akaan kaupungin organisaatiouudistuksen 1.7.2016 alkaen. Nykyisten neljän toimialan eli hallintotoimen, perusturvatoimen, sivistystoimen ja teknisen toimen rinnalle perustetaan uutena kaupunkikehitystoimi.

Kaupunkikehitystoimi muodostuu maankäyttö- ja kaavoituspalveluista, rakennusvalvonnasta, paikkatietopalveluista sekä elinkeino- ja markkinointipalveluista. Kaupunkikehitystoimen toimialaa johtaa ja valvoo kaupunginhallituksen elinkeinojaosto sekä kaupunkisuunnittelulautakunta. Toimialajohtajana on kaavoituspäällikkö.


Valtuuston pöytäkirja on kokonaisuudessaan nähtävillä keskiviikkona 29.6.2016 Akaan kaupungintalolla sekä julkaistaan samalla kaupungin nettisivuilla KtWeb-palvelussa.

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi