Akaan valtuuston päätökset 16.12.2015

 

Akaan valtuusto piti 16.12.2015 vuoden viimeisen kokouksen, jossa päätettiin muun muassa vuoden 2016 talousarviosta. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset säästötoimenpiteet saivat aikaan useita äänestyksiä illan aikana.

Valtuusto päätti Inka Savolaisen muutosehdotuksen mukaan, että Akaassa ei rajoiteta lapsen subjektiivista oikeutta päivähoitoon eikä päivähoidon lapsiryhmien kokoja kasvateta.  Ehdotus hyväksyttiin äänin 23 – 19.

Valtuutettu Jukka Saaren ehdotuksesta talousarviosta poistettiin kahden esiluokanopettajan viran lakkauttaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen edellyttäen, että korvaavista säästövaihtoehdoista tehdään valtuustolle selvitys 31.3.2016 mennessä.


Kulttuurikoordinaattorin toimi säilyy


Kulttuurikoordinaattorin toimi päätettiin säilyttää äänin 32–10, mutta toimi jätetään toistaiseksi täyttämättä tehtävää hoitaneen henkilön irtisanouduttua. Juhani Salinin ehdotuksen mukaisesti vapaa-aikalautakunta miettii vuoden 2016 aikana, miten kulttuuritoimen tehtävät jatkossa hoidetaan. Rakennusinsinöörin tehtävä sen sijaan lakkautetaan.

Asiana oli myös Monitoimihallin toiminnan kilpailutus, joka päätettiin antaa teknisen lautakunnan hoidettavaksi 31.5.2016 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Akaan terveyskeskuksen 1,8 miljoonan euron määrärahavarausta ei saa käyttää ennen erillistä valtuuston päätöstä lukuun ottamatta suunnittelua, johon voidaan käyttää enintään 40 000 euroa. Jaakko Leinosen esityksen mukaan suunnittelussa huomioon otetaan myös vuodeosasto.

Terveyskeskusinvestointi toteutetaan joko peruskorjaamalla ja osin uudisrakentamalla nykyinen Toijalan terveysasema  tai vaihtoehtoisesti kokonaan uudisrakentamalla. Terveyskeskukseen on tarkoitus keskittää tulevaisuudessa Akaan terveydenhuollon, sosiaalitoimen, perhekeskuksen ja neuvolan palvelut. Viialassa tarjotaan kuitenkin jatkossakin hammashuoltoa, lasten-, vanhusten- ja äitiysneuvolan palveluita sekä laboratoriopalvelua.


Akaa jatkaa Tavasen osakkaana


Akaan kaupunki jatkaa edelleen tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:n osakkaana mutta haluaa, että osakassopimusta muutetaan ja huomioidaan mm. maininta, että ilman erillisiä päätöksiä osakkaat eivät ole takaamassa Tavase Oy:n jatkossa syntyviä muita kustannuksia ja sitoumuksia.

Akaa hyväksyy Tampereen kaupungin esityksen ensimmäisen vaiheen ja maksaa omistusosuuttaan vastaavan osuuden Tavasen lainasaatavasta, eli yhteensä 438 063 euroa.Lisätietoja asioista antaa:

Akaan kaupungin henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, puh. 040 335 3201 tai  briitta-liisa.sinivuori(at)akaa.fi


« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi