Akaan valtuuston päätökset 14.12.2016

 

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 14. joulukuuta Viialan yhtenäiskoululle päättämään vuoden 2017 talousarviosta. Talousarvion mukaan Akaan kaupungin talous jää vuonna 2016 noin 7 700 euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2017 tuloslaskelma osoittaa puolestaan 722 000 euron ylijäämää.

Valtuusto vahvisti jo marraskuussa, että ensi vuonna tuloveroprosentti säilyy ennallaan 21,25:ssa.  Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10, vakituisen asuinrakennuksen 0,65 ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 1,25. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti nousee 4,00:stä 6,00:een prosenttiin.


Investoinneilla parannetaan perusturvan palveluita ja infraa


Vuoden 2017 aikana kaupunki investoi muun muassa perusturvan palveluihin sekä kunnallistekniikan rakentamiseen. Etelä-Pirkanmaan yhteisen vuodeosaston perustaminen Valkeakoskelle edellyttää kaupungilta 455 000 euron investointia. Uuteen hyvinvointikeskushankkeeseen on budjetoitu ensi vuodelle 400 000 euroa.

Yritysalue Akaa Pointiin rakennetaan kunnallistekniikkaa 300 000 eurolla ja Uudenkylän asuntoalueelle 150 000 euroa. Akaan teitä parannetaan, pinnoitetaan ja valaistusta uusitaan noin 500 000 eurolla. Noin 200 000 euroa on varattu maa-alueiden hankintaan.


Uusi leikkikenttä Kurvolaan ja opaskyltit suunnitteille


Talousarvio kirvoitti valtuustoa äänestämään useista muutosehdotuksista. Yksi hyväksytyistä ehdotuksista oli, että Akaan opaskylttien kunnostus- ja uudistamissuunnitelmaan varataan 20 000 euroa ja kiinteistöjen sisäilmatutkimuksiin 50 000 euroa. Jaakko Leinosen ehdotus sai valtuustolta yksimielisen kannatuksen. Kaupunginhallituksen esityksen mukaan kylttejä ei olisi uusittu eikä kunnostettu vaan kylttien uudistamiseen kaavaillut 200 000 euroa olisi varattu sisäilmatutkimuksiin.

Valtuusto päätti myöntää 30 000 euron lisämäärärahan leikkikentän rakentamiselle Kurvolan alueelle vuonna 2018. Juhani Salinin ehdotus hyväksyttiin äänin 30–11.

Sataman alueen kehittämiseen varattu 50 000 euron määräraha päätettiin siirtää vuodelta 2019 vuoteen 2018. Sen sijaan ehdotusta lisämäärärahasta vuosille 2017–2018 ei hyväksytty.

Valtuusto ei myöskään hyväksynyt ehdotusta hoitoaikaperusteisen asiakasmaksujärjestelmän maksuluokkien lisäämisestä.

Vapaa-aikalautakunta sai tehtäväksi selvittää huhtikuun loppuun mennessä, miten kulttuuri- ja liikuntatoimessa jatkossa hoidetaan tehtävät sekä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

 

Hyvinvointikeskuksen asemakaavan muutos vireille


Akaan kaupunginvaltuusto päätti laittaa vireille hyvinvointikeskuksen asemakaavan muutoksen. Samalla hyväksyttiin ja päätettiin laittaa nähtäville asemakaavanmuutoksen luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden hyvinvointikeskuksen ja siihen liittyvien pysäköintialueiden rakentuminen nykyisen Matinpuiston urheilukentän alueelle Akaan Toijalaan, sekä mahdollistaa alueen sujuva liikenteellinen saavuttaminen mm. leventämällä katualueita.

Kaavamuutosalueen maat ovat Akaan kaupungin omistuksessa.

Akaan kaupunki sai marraskuussa sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan uuden hyvinvointikeskuksen rakentamiselle.

 

Eroja luottamushenkilöille

 

Valtuusto myönsi Eero Eskolalle eron valtuuston jäsenyydestä 1.1.2017 alkaen ja totesi Sanna Jaakolan nousevan valtuustoon. Eskolan tilalle tekniseen lautakuntaan nousee Tomi Koistinen.

Myös Eija Taurén luopuu valtuustopaikasta, ja hänen tilalleen nousee Juho Rupponen.

 

Valtuuston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä keskiviikkona 21.12.2016 Akaan kaupungintalolla os. Myllytie 3, Akaa. Tämän jälkeen sähköiseen pöytäkirjaan voi tutustua TWeb-palvelussa.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi