Akaan valtuuston päätökset 14.11.2018

 

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 14. marraskuuta muun muassa päättämään veroprosenteista vuodelle 2019.
 
Valtuusto vahvisti tuloveroprosentin nousevan 22,25 prosenttiin, mikä oli kaupunginhallituksen pohjaesitys. Tuloveroprosentin nostaminen puhutti valtuustossa; valtuutettu Jouni Vaittinen (KESK) ehdotti uudeksi veroprosentiksi 22 %, kun taas Jukka Salminen (KOK) ehdotti, että veroprosenttia ei nosteta. Esitykset kuitenkin hävisivät äänestyksessä.
Tänä vuonna tuloveroprosentti on ollut 21,75.
 
Asialistalla olleista kiinteistöveroprosenteista valtuusto päätti, että vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero nostetaan 0,65 prosenttiin. Tänä vuonna kiinteistövero oli 0,60. Muut kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan; yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25, rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00, ja voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10.
 
Valtuuston päätöksen mukaisesti palvelusetelin käyttöä laajennetaan Akaassa. Palveluseteli otetaan käyttöön päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja vammaispalvelujen palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä ikäihmisten palveluasumisessa. Asiasta äänestettiin, sillä valtuutettu Jukka Ahonen (KESK) esitti, että palvelusetelin käyttöä ei laajenneta. Esitys kuitenkin hävisi.
 
Briitta-Liisa Sinivuori jatkaa väliaikaisena kaupunginjohtajana

Valtuusto päätti, että Briitta-Liisa Sinivuori jatkaa väliaikaisena kaupunginjohtajana 31.5.2019 asti kuitenkin enintään siihen saakka, kun uusi kaupunginjohtaja aloittaa virassaan. Kaupunginjohtajan rekrytointi on parhaillaan käynnissä.
 
Kokouksessa käsiteltiin valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Heli Piiraisen eropyyntöä luottamustehtävistä. Valtuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kirsi Nord-Sarkolalle myönnettiin ero kaupunginhallituksen varajäsenyydestä. Hänen tilalleen Harri Rämön henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Hannele Halmela-Tabermann.
 
Valtuusto myönsi Jukka Koskiselle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi sivistyslautakuntaan Harri Rantalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sakari Niemisen.
 
Valtuuston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin kansliassa 21.11.2018 .

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi