Akaan valtuusto hyväksyi tapahtumakentän ja skeittipuiston


Keskiviikkoinen Akaan valtuusto päätti Akaan kaupungin strategiasta ja sen jatkamisesta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen, jossa esitettiin, että Akaa jatkaa nykyisen strategian voimassaoloa siihen saakka, kunnes valtuusto on hyväksynyt uuden strategian.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kuntastrategian tekemiseen palkataan hallintotieteiden maisteri Riku Rekonen 30.4.2018 saakka. Rekonen toimii tällä hetkellä Akaan hallintopäällikön sijaisena. Strategian tiimoilta perustetaan ohjausryhmä, johon jokainen valtuustoryhmä voi nimetä yhden jäsenen. Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtajisto. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja ja sihteerinä Riku Rekonen. Asiantuntijalautakunnat velvoitetaan laatimaan kuntastrategiansa huhtikuun loppuun mennessä seuraavasti, että perusturvavaliokunta laatii kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman, henkilöstöjaosto henkilöstöpolitiikan ohjelman, elinvoimalautakunta laatii elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämisohjelman, kaupunginhallitus omistajapolitiikan ohjelman, sivistyslautakunta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tavoiteohjelman. Ohjausryhmän tulee järjestää vähintään yksi kuntalaistilaisuus maaliskuun loppuun mennessä ja kuntastrategia tuodaan valtuuston käsittelyyn ja päätettäväksi toukokuussa 2018. 

Taloussuunnitelman käsittelyn aikana oli mahdollista tehdä muutoksia kaupunginhallituksen talousarvion sisältöön.

 

Mervi Pulkkinen teki muutosehdotuksen, että erityisliikunnanohjaaja Riitta Lehtoselle palkataan työpari, joka vetää varttuneelle väelle erilaisia liikuntatoimia ja suorittaa näin ennalta ehkäisevää treeniä. Pulkkinen esitti myös, ettei pneumokokkirokotuksia ei kustanneta kunnan piikkiin.

Äänestyksen jälkeen äänin 18 – 17 kaupunginhallituksen päätösehdotus tuli valtuuston päätökseksi.

 

Heli Einola-Virtanen teki muutosehdotuksen ja esitti, että talousarviosta poistetaan teknisen lautakunnan vastuualueelta henkilöstösuunnitelmasta kaupungininsinöörin 60 % vakanssi ajalle 1.2.2018 – 31.8.2019, koska kyseinen virka ei ole tarpeellinen ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kaupungille.

Äänestyksen jälkeen äänin 32 – 3 kaupunginhallituksen alkuperäinen ehdotus tuli valtuuston päätökseksi. Valtuutetut Mervi Pulkkinen ja Heli Einola-Virtanen jättivät asiasta eriävät mielipiteet.

 

Janita Puomila esitti omassa muutosehdotuksessaan, että talousarviossa huomioidaan siirtokoulujen vaatima lisämääräraha 450.000 € vuonna 2018 ja että määräraha katetaan talousarvion investoinneista niin, että tapahtumakenttä huoltorakennuksineen (350.000 €) ja tapahtumakentän liikennejärjestelyt (50.000 €) siirretään vuodelle 2019, Hukari II (150.000 €) siirretään vuodelle 2020 ja rahoitusosuuksista tapahtumakentän avustus 105.000 € poistetaan.

Äänestyksen jälkeen äänin 28 – 7 kaupunginhallituksen päätösehdotus tuli valtuuston päätökseksi.

Tehtyjen muutosehdotusten ja äänestysten jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi Akaan kaupungin taloussuunnitelman kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti alla luetelluin muutoksin: 

Kaupunginhallitus/Hallintopalvelut

– Kohtaan luottamustoimielimet järjestetään nuorisovaltuuston käyttöön kustannusneutraalisti 2.500 euroa vuositasolla sen omaan päätäntävaltaan,

– Kopiointiin, tulostamiseen ja tietosuojamateriaalin hävittämiseen liittyvien kustannusten selvittäminen vuoden 2018 aikana.

– Aloitetaan kaupungin digitalisaatio -projekti vuoden 2018 aikana. Projektin tarkoituksena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia asioida täysin paperittomasti.

Elinvoimalautakunta/Kaupunkikehityspalvelut

– Aletaan valmistella vuoden 2018 aikana kaavaa, joka mahdollistaa asumisen Vanajan rannan tuntumassa ns. sataman alueella. Arvio ostopalveluna tuotettavasta kaavasta on noin 60 000 euroa. Summasta selvityksiin varataan vuodelle 2018 20.000 euroa ja 40.000 euroa varataan vuodelle 2019.

Sivistyslautakunta/Kasvatus- ja opetuspalvelut

– Sivistystoimessa valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa vuoden 2018 aikana.

– Perustetaan työryhmä arvioimaan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta vuoden 2018 alussa. Ryhmän tavoitteena on selvittää parhaat hoitomuodot eri-ikäisille lapsille ja palveluiden saatavuus Akaassa. Ryhmä selvittää myös eri hoitomuotojen kustannukset.

– Selvitetään Akaan lukion mahdollisuudet vetovoiman ja toiminnan lisäämiseen painotuksen avulla. Lähtökohtana on valtakunnallinen opetussuunnitelma, Akaan kaupungin opetussuunnitelma ja sen muokkaaminen sekä olemassa olevat henkilö- ja muut resurssit.

Sivistyslautakunta/Vapaa-aikapalvelut

– Vastuutetaan henkilöstöjaosto valmistelemaan kulttuurikoordinaattorin vakanssin perustamista sisäisin siirroin ilman kustannusvaikutusta vuodelle 2018.”

Tekninen lautakunta/Tilahallinto

– Selvitetään mitä kiinteistönhuolto tällä hetkellä pitää sisällään ja sen hinta €/m2/vuosi toukokuun 2018 loppuun mennessä.

– Selvitetään paljonko rahaa myytävien/purettavien kiinteistöjen ylläpitoon menee vuosittain. Annetaan kiinteistöt aktiiviseen myyntiin kalleimman ylläpitokustannuksen perusteella. Kaikki kaupungilla myynnissä olevat kiinteistöt listataan Akaan kaupungin internetsivuilla etusivulla Myydään -kohdassa.

Tekninen lautakunta/Alueiden kunnossapito

– Selvitetään mitä kunnossapito tällä hetkellä pitää sisällään ja sen hinta toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Investointiosa

– Siirretään katujen pinnoituksesta 30.000 euroa Kurvolan leikkikentän rakentamiseen ja leikkikenttä rakennetaan keväällä 2018,

– Poistetaan Ryödintien-Hämeentien liittymän muutokseen 100.000 euroa ja siirretään se toimintasuunnitelmakaudelle 2019 tehtäväksi yhdessä Hämeentie-Satamatie -liittymän kanssa. Samalla tarkastetaan Matinpuistontien ja Kurisjärventien välinen osuus Hämeentiestä niin, että tulevan Hyvinvointikeskuksen liikenne saadaan joustavaksi ja turvalliseksi. Vuonna 2018 Miljoonasillan liikennejärjestelyt voidaan hoitaa turvallisemmaksi liikennemerkein.

Hallitus antaa hallintotoimelle oikeuden tehdä Akaan kaupungin talousarvioon 2018 ja taloussuunnitelmaan 2018 - 2020 teknisluonteisia muutoksia.

Vuosiin 2018–2020 taloussuunnitelmaan sisältyvän henkilöstösuunnitelman ja vuoden 2018 virkajärjestelyt valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

Muissa asioissa kaupunginvaltuusto vastaanotti Mika Setälän yhdessä 29 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen ”Joustava perusopetus" ja Janika Rekolan ja 10 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen ” 5-vuotiaat perhepäivähoidossa”

 

 

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi