Akaan tilinpäätös 2019 ylijäämäinen

Akaan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös on 40 000 euroa ylijäämäinen. Myös emokaupungin lainamäärä pieneni 486 700 euroa.

Tulos on erittäin hyvä ottaen huomioon, että vuoden 2019 luvut sisältävät noin 2,2 miljoonaa euroa koulujen väistötilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksia sekä 1,45 miljoonaa euroa vanhojen rakennusten alaskirjauksia. Alaskirjausten vaikutusta saatiin kompensoitua noin miljoonan euron harkinnanvaraisella valtionavustuksella.

Ylijäämäisen tuloksen arvoa nostaa myös se, että valtakunnalliset verokorttiuudistus- ja tulorekisteriongelmat vaikuttivat myös Akaan verotulopohjaan ja tulokseen heikentävästi.

Valtakunnallisten kuntien vuoden 2019 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta tekee negatiivisen tuloksen.

-Ylijäämäinen tilinpäätös on erittäin hieno saavutus ja haluan kiittää siitä henkilöstöä sekä poliittisia päättäjiä. Täysin yllätyksenä tämä ei kuitenkaan tullut, koska kevään ja syksyn aikana Akaan kaupungin talouden tilaa analysoitiin monipuolisesti. Akaa tuottaa palvelunsa varsin kustannustehokkaasti ja suurimmat ongelmat ovat olleet vanhassa alijäämässä ja sen kattamisessa nopeassa aikataulussa, toteaa kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Kärkihankkeet kehityksen vetureina

Myös kaupungin kärkihankkeet etenivät vuoden 2019 aikana hyvin. Kouluverkon uudistaminen aloitettiin ja tehtiin merkittävät päätökset muun muassa Viialan kouluverkon ja liikuntatilaratkaisun osalta. Lisäksi Kylmäkoskella otettiin onnistuneesti käyttöön uusi koulu.

Toijalan aseman seudun kupeeseen rakennettava uusi hyvinvointikeskus sai ministeriöltä poikkeusluvan ja rakennustyöt aloitettiin maansiirtotöillä vuoden lopulla. Hanke on edennyt hienosti yhdessä NCC Oy:n kanssa.

Vuoden aikana varmistui myös valtion 8,6 Me rahoitus Akaa Point -yritysalueelle tulevalle raakapuuterminaalille ja pistoraideyhteydelle pääradalta. Positiivista kehitystä oli myös muilla osa-alueilla; työttömien työnhakijoiden määrä väheni henkilömäärässä mitattuna eniten koko Pirkanmaalla ja syntyvyyskin nousi osittain hyvästä muuttoliikkeen rakenteesta johtuen lähes kolmanneksella vuoden 2018 tasosta.

Vaikka koronavirus tulee varmasti vaikuttamaan voimakkaasti kuntien talouteen ja tulevaisuuteen, antaa vuoden 2019 tilinpäätös hyvän pohjan toiminnan ja talouden yhteensovittamiselle myös jatkossa.

Akaan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen kokouksessaan 31.3.2020.

 

Lisätietoja:

Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335

Akaan kaupungin talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi