Akaan talousarvio 2016 tasapainossa


Vuoden 2015 lopussa Akaan kaupungin taseen alijäämä painuu noin 10 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2016 talousarvio on kuitenkin tasapainoinen, eli menot ja tulot ovat yhtä suuret.

Akaan valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2015 talouden tasapainottamisohjelman, joka sisältää sekä menojen vähennys- että tulojen lisäyskeinoja talouden tervehdyttämiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Vuoden 2016 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan 2016–2018 sisältyy runsaasti toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia, jotka pohjautuvat tasapainottamisohjelmaan.

Valtuusto päätti kokouksessaan 11.11, että ensi vuoden tuloveroprosentti säilyy nykytasollaan 21,25 prosentissa. Kiinteistöveroprosentteihin tulee hienoiset korotukset.

Akaan valtuusto päättää vuoden 2016 talousarviosta kokouksessaan 16. joulukuuta.


Investointeihin 4,3 miljoonaa euroa


Vuonna 2016 Akaa rakentaa uutta ja satsaa investointeihin 4,3 miljoonaa euroa, josta 1,8 miljoonaa euroa on budjetoitu hyvinvointikeskusremontille. Investointi toteutetaan joko peruskorjaamalla olemassa oleva terveyskeskus ja osin uudisrakentamalla tai vaihtoehtoisesti kokonaan uudisrakentamalla. Talousarviossa todetaan, että tätä määrärahaa ei käytetä ennen valtuuston erillistä päätöstä.

Hyvinvointikeskukseen on tarkoitus keskittää Akaan terveydenhuollon, sosiaalitoimen, perhekeskuksen ja neuvolan palvelut. Talousarvion mukaan Viialassa tarjotaan kuitenkin jatkossakin hammashuoltoa, lasten-, vanhusten- ja äitiysneuvolan palveluita sekä laboratoriopalvelua.

Muita investointikohteita ovat muun muassa Savolakodin rakentaminen (833 200 €), Nahkialan koulun asuntolan muuttaminen esikoulukäyttöön (180 000 €), katujen päällystäminen (260 000 €), Matomäenkadun parantaminen (150 000 €), Kolikkoinmäen katujen saneeraus (150 000 €) ja Nahkialan koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen (60 000 €).


Lehtienlukupiste säilyy Kylmäkoskella


Talouden tasapainottamistoimena esi- ja perusopetuksen ryhmäkokoja kasvatetaan 1.8.2016 alkaen. Myös aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta supistuu.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kylmäkoskella säilytetään lehtienlukumahdollisuus myös jatkossa. Nykyinen lehtienlukupiste Varmiolan kahvilassa päättyy 1.1.2016, jonka jälkeen lehtipiste pyritään järjestämään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Olkkari-tilassa vuoden 2016 loppuun saakka. Myös tämän jälkeen Kylmäkoskella säilytetään lehtipiste.

Työllisyysasiat keskittyvät perusturvatoimeen sosiaalityön tehtävätasolle 1.1.2016 lukien ja kunnallistekniikan tehtävätaso poistuu 1.1.2016 lukien toiminnan yhdistyessä teknisen toimen hallinnon tehtävätason alle.


Henkilöstövähennyksiä luvassa


Talouden tasapainottamisohjelmassa henkilöstövähennykset käsittävät 58,5 henkilötyövuotta. Vähennykset saadaan aikaan pääosin eläköitymisten, avoinna olevien virkojen täyttämättä jättämisten sekä määräaikaisten työsuhteiden päättymisten kautta.

Henkilöstösuunnitelman mukaan sivistystoimesta irtisanotaan kaksi esiluokanopettajaa sekä yksi tuntiopettaja. Ilman irtisanomisia lakkautetaan kolme luokanopettajan ja kaksi lehtorin virkaa sekä viisi avoinna olevaa lehtorin virkaa. Myös kirjastoissa tapahtuu henkilöstövähennyksiä.

Kaupunginhallitus esittää 16.12. kokoontuvalle valtuustolle, että myös kulttuurikoordinaattorin, museonhoitajan ja rakennusinsinöörin tehtävät lakkautetaan ja henkilöt irtisanotaan.


Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan keskiviikkona 16.12. alkaen klo 18.30. Kokous pidetään tavanomaisesta poiketen Viialan yhtenäiskoulussa, Keskustan koulun ruokalassa. Kokousta ovat tervetulleita seuraamaan kaikki kiinnostuneet.

 

Lisätietoja:


Akaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, puh. 040 335 3335
Akaan kaupungin talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi