Akaan kaupungin tilinpäätös 2017 puolitoista miljoonaa ylijäämäiseksi – pitkästä aikaa


Akaan kaupungin tilikauden 2017 ylijäämäksi muodostui 1,5 miljoonaa euroa ja taseeseen kertynyt alijäämä väheni ollen vuoden lopussa 6,6 miljoonaa euroa. Toimintakate oli 84,4 miljoonaa euroa, mikä oli noin 2,2 miljoonaa ja 2,6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna ja noin 1,1 miljoonaa ja 1,3 prosenttia vähemmän pois lukien vuoden 2016 vertailupohjasta perustoimeentulotuen vaikutuksen. Vuosikate muodostui 6,2 miljoonaa euroa positiiviseksi.

Verotuloja kertyi 59,4 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 30,5 miljoonaa euroa. Verotulot olivat 1,05 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat ja valtionosuudet 0,26 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat.

Vuoden 2017 nettoinvestoinnit olivat vajaa miljoona euroa sisältäen mm. maa-alueiden ostoa Akaanpointin alueelta ja Akaan hyvinvointikeskus -hankkeen aloittamisen. Vuoden 2017 aikana lainakanta väheni 5,2 miljoonaa euroa ollen vuoden lopussa 52,6 miljoonaa euroa eli 3.138 euroa/asukas. Taseen loppusumma oli 93,6 miljoonaa euroa.

Akaan väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 16.923. Vuoden 2017 aikana väkiluku väheni 146 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 16.777. Vuonna 2017 Akaan tuloveroprosentti oli 21,25, mikä oli sama kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2017 kaupungissa ei tapahtunut merkittäviä organisaatioon kohdistuvia muutoksia.

Uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017 ja uuden valtuuston toimikausi alkoi järjestäytymiskokouksella 14.6.2017. Uusia valtuutettuja valittiin 35 aikaisemman 43 sijaan. Luottamustoimielinorganisaatiota uudistettiin siten, että kaupunginhallituksen elinkeinojaosto lakkautettiin ja sen tehtävät siirtyivät uudelle kaupunkisuunnittelulautakunnan korvanneelle elinvoimalautakunnalle. Samalla koulutuslautakunta ja vapaa-aikalautakunta yhdistettiin sivistyslautakunnaksi. Myös perusturvalautakunnan toimintaa organisoitiin uudelleen niin, että 1.6.2017 perustettiin perusturvavaliokunta.


Kaupunginjohtajan tilinpäätöskatsaus

Tilinpäätöksen kaupunginjohtajan katsauksessa va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori tuo esiin, että vuonna 2017 Akaan kaupunki täytti 10 vuotta ja juhlavuodesta muodostui vaiherikas ja haastava. Viime vuonna pääpaino oli edelleen kesäkuussa 2015 hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisessa. Helmikuussa valtuusto päätti asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa. Vanha valtuusto päätti viimeisessä kokouksessaan 31.5.2017 irtisanoa kaupunginjohtajan luottamuspulan johdosta.

Katsauksessa Sinivuori korostaa, että vuoden 2017 aikana toimintaan vaikutti merkittävästi koulujen haasteelliset tilakysymykset. Erityisesti Viialan koulujen osalta väistötila-asiat olivat keskeisessä roolissa. Ratkaisuja jouduttiin tekemään jatkuvasti muuttuneessa tilanteessa ja erilaisia väistötiloja oli ja on edelleen käytössä. Loppuvuonna ilmeni myös Kylmäkosken Kirkonkylän koulun väistötilatarve ja sen johdosta suunniteltiin ja toteutettiin väistötiloiksi opetustilat kaupungin tytäryhtiön tiloihin Akaanporttiin. Katsauksen mukaan väistötilatilanne selkeytynee uusien siirtorakennusten valmistuessa syksyyn 2018 mennessä. Kaupunginjohtajan katsauksessa todetaan lopuksi, että vuonna 2017 talouden tasapainottaminen kehittyi myönteiseen suuntaan ja siitä iso kiitos kuuluu Akaan kaupungin henkilöstölle.

 

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi ja sen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

Va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, puh. 040 335 3201 / briitta-liisa.sinivuori@akaa.fi

Talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203 / mari.puhka-susi@akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi