Akaa vuokraa oppilaille tiloja Lempäälästä

Kaupunginjohtajan pestistä määräaikainen?

Akaan kaupunginhallitus kokoontui tiistai-iltana kaupungintalolle. Kaikki kolme puheenjohtajaa olivat estyneitä saapumaan paikalle ja hallitus valitsi yksimielisesti Hannu Järvisen toimimaan kokouksen puheenjohtajana.

Tiistaisen kaupunginhallituksen päätöksellä Akaan kaupunki vuokraa tiloja tarvitseville Viialan oppilaille Lempäälän Lempoisten koululta kolme luokkatilaa ja toiset kolme tilaa Virta-kampukselta. Siellä toimivat Lempäälän lukio ja Tredun toimipiste. Muut tarvittavat luokkatila-käyttöön tulevat neliöt vuokrataan Viialan Karpinmäen vanhainkodilta ja vuokraajana toimii Yrjö ja Hanna-säätiö. Lempäälän kunnanhallitus päätti tilojen vuokraamisesta Akaalle 6.11.2017 kokouksessaan.

Akaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunginjohtajan pesti tulisi täyttää viiden vuodenmäärä-ajalla helmikuusta 2018.  Tähän ehdotukseen sisällytettäisiin kaupunginjohtajalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi ja mahdollisuus päättää virkasuhteen jatkosta. Rekrytointiprosessista vastaava valintatyöryhmä on tuonut esiin eri hakumenettelytapoja, joita voivat olla Headhunter –palvelun hyödyntäminen, lehti-ilmoittelut tai tv-mainostaminen.

Siirtokoulun hankintaa tarkennettiin ja Mäntymäki palautetaan valmisteluun

Siirtokoulun hankinnasta 500 oppilaalle kaupunginhallitus päätti pyytää tarjousta niin, että vuokra-aika on 36 kk sekä optiot 2 x 12 kk. Tarjoajat saavat itse päättää tarjoavatko lunastusmahdollisuutta minimivuokra-ajan tai optioiden käytön jälkeen. Jos saadaan useita hyväksyttyjä tarjouksia, tullaan kolmen parhaan kanssa tekemään puitesopimus.

Vanhainkoti Mäntymäen tilanne pysyy edelleen ennallaan, kun kaupunginhallitus päätti äänestyksellä 5-6 Jukka Saaren muutosehdotuksen mukaisesti palauttaa asian valmisteluun. Syynä tähän oli, että, että päätöksen yhteyteen tullaan valmistelemaan palvelun tuottamisen valvonnan suunnitelma ja laskelma sen kustannuksista. Myös Kuntaliiton lakiasiainyksikön Akaan kaupungille antamassa asiasta tulleessa kannanotossa mainitaan hallituksen vastuu yhteensovittamisesta.

Myynnissä olleet Kylmäkosken kunnantalo ja Silpola päätettiin Janita Puomilan muutosehdotusten mukaan myydä korkeimman tarjouksen tehneelle taholle.

Veroprosentin nostoa kaavaillaan

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Akaan tuloveroprosentti nousee 22,25 prosenttiin. Tällä hetkellä tuloveroprosentti on 21,25 %. Tiina Räsänen esitti, että pidättäydytään alkuperäisen raamin mukaisessa veroprosentissa (21,75 %) eli tuloveroa korotetaan maltillisesti 0,5 %. Asiasta äänestettiin ja äänin 5-5 puheenjohtajan ääni ratkaisi ja äänestyksen voitti va. kaupunginjohtajan pohjaesitys.

Varhaiskasvatuksen ostopalvelun kilpailuttaminen jätettiin pöydälle ja Jouko Rytkösen muutosehdotuksesta varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säterin ja varhaiskasvatuksen aluevastaava Mirva Ritarin velvoitettiin osallistumaan seuraavaan kokoukseen tarkentaviin kysymyksiin vastaamista varten.

Kaupunginhallitus päättää ottaa nykyisen suppean vastuuvakuutuksen tilalle laajan, kansainvälisen hallinnon vastuuvakuutuksen (Howden) vuosimaksultaan noin 9.502,00 euroa 1.1.2018 lukien.


Artikkelia muokattu 18:07

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi