Akaa satsaa viisaaseen ja turvalliseen liikkumiseen

 

Eteläisen Pirkanmaan kunnat Akaa, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski ovat laatineet Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelman. Suunnitelma painottaa vastuullista ja turvallisuushakuista liikennekäyttäytymistä.

Tavoitteena on parantaa liikennesääntöjen tuntemusta ja noudattamista, lisätä turvalaitteiden käyttöä sekä kannustaa liikkumaan terveellisemmillä tavoilla kaikki muut kanssaliikkujat huomioiden. Lisäksi seudun liikenneympäristöä muokataan turvallisempaan suuntaan. 

 

Jokaisen teot ja valinnat vaikuttavat


Suunnitelmassa on asetettu liikenneturvallisuustyön pitkän aikavälin visio, joka pohjautuu valtakunnalliseen nollavisioon. Tämän lisäksi eteläisellä Pirkanmaalla vedotaan jokaiseen liikkujaan: "Liikkuminen eteläisellä Pirkanmaalla on vastuullista. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.” Visio painottaa kaikkien liikkujien yhteistä vastuuta liikenteessä kulkumuodosta ja iästä riippumatta.

 

Laaja keinovalikoima käyttöön


Suunnitelmassa on laadittu toimintasuunnitelmat asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamiseksi eri kohderyhmille: alle kouluikäisille, alakouluikäisille, nuorille, työikäisille sekä ikäihmisille ja vajaakuntoisille.
Toimintasuunnitelmissa on esitetty keinoja erityisesti kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi kaikissa ikäryhmissä, nuorten turvallisen liikkumisen edistämiseksi sekä ikäihmisten omaehtoisen liikkumisen lisäämiseksi.

Toimenpiteet vaihtelevat henkilöstön koulutuksesta ja liikennevalvonnasta aina kuntalaisille suunnattuihin tempauksiin ja kampanjoihin, kuten koulujen pyöräilytapahtumiin ja ikäautoilijoiden kuntokursseihin.    

 

Tulevan kesän toimenpiteissä pääpaino suojattomissa liikkujissa


Suunnitelmassa on esitetty liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä lukuisiin kohteisiin. Ehdotetut toimet ovat pääasiassa pieniä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä, joita on mahdollista toteuttaa lähivuosien aikana. Erityisen vaarallisissa kohdissa, kuten vaikkapa koulujen kohdilla, alennetaan tarvittaessa nopeusrajoituksia sekä korostetaan sallittua nopeustasoa heräteraidoilla ja nopeusrajoitusten tiemerkinnöillä.

Suojateiden näkyvyyttä parannetaan lisäämällä puuttuvia suojatiemerkkejä ja varustamalla suojatiemerkkejä heijastimilla.

Lisäksi ensi töiksi raivataan näkemiä haittaavaa kasvillisuutta liittymistä, jotta liikkuminen sujuu turvallisesti myös luonnon vihertäessä. Suunnitelmaan on myös koottu suurempia toimenpiteitä vaativia kohteita, joiden toteuttaminen etenee erillisten suunnitteluprosessien kautta.

Tutustu suunnitelmaan sekä siihen liittyviin aineistoihin:

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi