Akaa panostaa energiatehokkuuteen

Akaan kaupunki jatkaa järjestelmällistä työtä energiatehokkuuden edistämiseksi liittymällä energiatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle ja ottaa uusia askeleita energiatehokkuuden parantamiseksi.

Akaan kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2019. Sopimus koskee kaikkea kaupungin hallinnassa olevaa energiankäyttöä lukuun ottamatta niitä toimintoja, jotka ovat jonkin toisen energiatehokkuussopimuksen piirissä. Kaupungin omien kiinteistöjen lisäksi mukana ovat Akaan Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöt.

Energiatehokkuussopimustoiminta jakautuu kausiin, joista nykyinen on kestoltaan 2017-2025. Akaa oli mukana myös edellisellä kaudella 2008-2016. Taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tullut energiapalveludirektiivi, joka velvoittaa julkisen sektorin toimimaan esimerkkinä energiansäästön edistämisessä. Sopimukseen liittyminen on vapaaehtoista.

 

Säästötavoitteena 7,5 % vuoteen 2025 mennessä

Sopimukseen liittymisen myötä Akaan tavoitteena on pienentää vuosittaista energiankulutustaan 7,5 % (2 005 MWh/v) vuoteen 2025 mennessä. Välitavoitteena on 4 % (1 070 MWh/v) energiansäästö vuoteen 2020 mennessä. Kokonaistavoite 2 005 MWh/v vastaa noin 100 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta. Säästöt ovat siis merkittäviä niin kustannusten kuin hiilidioksidipäästöjenkin kannalta.

Säästötavoitteiden saavuttamiseksi Akaan kaupunki sitoutuu:

• Energiatehokkuustoimien suunnitteluun, selvittämiseen ja toteuttamiseen.
• Henkilökunnan kolutukseen ja energiatehokkuusasioiden viestintään.
• Uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Energiatehokkuustyössä otetaan huomioon sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet että terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Työtä koordinoi ja suunnittelee kaupungin energiatyöryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäisinä töinään työryhmä laatii toimintasuunnitelman, johon kirjataan askelmerkit energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden täyttämiseksi.
 

Energiansäästöä monella saralla

Akaan kaupungin tavoitteena on, että energiatehokkuuden huomioiminen tulee osaksi eri toimialojen toimintaa ja johtamisjärjestelmiä.

Tuleville vuosille suunnitellaan muun muassa ulko- ja sisävalaistusten vaihtamista energiatehokkaisiin LED-valaisimiin sekä IV-laitteiden saneerauksia. Teknisten toimenpiteiden lisäksi energia-asiat huomioidaan muun muassa hankintoja tehdessä ja jokapäiväisisissä työtavoissa.
 

Asiantuntija energiansäästön tukena

Tukena järjestelmällisessä energiatehokkuustyössä toimii EnerKey Enegia Solutions Oy:n asiantuntija. Yhteistyön tavoitteena on energiansäästö, henkilöstön auttaminen ja kouluttaminen, sekä energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttämisessä auttaminen.


Lisätietoja:

Akaan kaupungin tekninen johtaja Jaana Koota, puh. 040 335 3517, jaana.koota(a)akaa.fi

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi