Akaa ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Akaa ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus

25.5.2018 kaikkien Euroopan alueen yhteisöjen tulee soveltaa EU:n yhteistä tietosuoja-asetusta. Samanaikaisesti Suomessa aletaan soveltamaan myös uutta tietosuojalakia, joka täydentää EU:n tietosuoja-asetusta. Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. 

Akaan kaupunki aloitti hyvissä ajoin asetukseen liittyvän projektin, joka tähtää siihen että 25.5.2018 asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin. Lisäksi projektin tavoitteena on saada Akaan hallintoon sisäänrakennettu riskienhallinta. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. tietosuoja-asioita mietitään osana muutoksia ja uudistuksia.

Akaan tietosuojavastaavaksi on nimetty tietohallintopäällikkö Asko Mäkinen (puh. 040 335 3206). Muut projektissa mukana olevat jäsenet on koottu eri toimielinten alta. Tämä ryhmä ohjaa riskienhallinnan kehittämistä kaupungin organisaatiossa ja valvoo samalla, että tietosuoja-asetusta noudatetaan asianmukaisesti koko organisaatiossa.

Myös Akaan kaupungin internetsivuille on päivitetty asiaan liittyvä sivusto osoitteessa

http://www.akaa.fi/kaupunki_ja_hallinto/tietosuoja/

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi