Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Narikka

NARIKKA

Narikka on osallistumisen ja kohtaamisen paikka, jossa voit neuvontaa, ohjausta ja vertaistukea.

Lisäksi Narikassa voi muun muassa kahvitella, lukea sanomalehtiä ja tutustua uusiin ihmisiin.

NARIKKA -Sosiaalisen kuntoutuksen hanke


Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt ESR-rahoitusta Etelä-Pirkanmaalla toteutettavaan hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa yhteisösosiaalityötä, osallisuutta lisäävää monimuotoista sosiaalista kuntoutusta sekä sosiaalista terveydenhuoltoa.

Mitä on sosiaalinen kuntoutus?

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

o   Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen

o   Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen

o   Valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan

o   Ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin

o   Muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

(SHL 17§)

 

Kenelle hanke on tarkoitettu?

Henkilöille, jotka tarvitsevat arkeen liittyvää tukea. Mukana voivat olla työikäiset ja ensisijaisesti alle 30-vuotiaat.

 

Arjen hyvinvoinnin lisääminen

Keskeistä on yksilöllinen apu sekä samassa tilanteessa olevien henkilöiden ja ryhmien antama tuki. Toimintoja toteutetaan kuunnellen osallistujia.

 

Yhteisöt ja yhteisösosiaalityö

Toteutetaan kumppaneiden ja hankkeessa mukana olevien osallistujien kanssa sosiaalityön toimintatapoja, joissa nykyistä paremmin otetaan mukaan sosiaaliset verkostot, lähipalvelut ja henkilöiden oma-aloitteellisuus.

 

Sosiaalinen terveydenhuolto

Terveydenhuollon palveluissa huomioidaan myös osallistujien sosiaaliset elinolosuhteet.

Toteutetaan yhdessä kuntien terveydenhuollon kanssa valmisteltuja vastaanottoja, joiden tarkoituksena asiakkaiden terveydentilan ja sosiaalisen tilanteen perusteellinen kartoitus. Näin pyritään varmistamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Hanke kehittää yhteistyössä Kelan kanssa asiakkaista annettavia lausuntoja. 

 

Henkilökunta

Hankkeessa on kolme sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja sairaanhoitajaa sekä projektipäällikkö.


NARIKKA - AKAA

Kirkkotori 10. 2. krs.                                      

Henkilökunta:

Pauliina Pirkkanen, sosiaalityöntekijä, 040 335 7491

Tuula Heikkari, sosiaalityöntekijä, 040 335 7493

Aino Muuri, sosiaaliohjaaja, 040 335 7140

Taru Barman, sairaanhoitaja 040 335 7141

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@akaa.fi

 

Lisätietoa antaa:

Ilkka Peltomaa, projektipäällikkö

Kirkkotori 10, 2. krs.

37800 Akaa

ilkka.peltomaa@valkeakoski.fi

Puh. 040 335 7319

 


 

Narikan tapahtumakalenteri


© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone