Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Terveys ja perusturva


Perusturvatoimi


Akaan kaupungin perusturvatoimen tavoitteena on luoda toimiva ja turvallinen arki kaikenikäisille alueen asukkaille.
Perusturvatoimen vastuualue kattaa sosiaalityön, vanhus- ja vammaispalvelut sekä perusterveydenhuollon.

Perusturvatoimi järjestää laadukkaita ja joustavia palveluita, jotka vastaavat aidosti alueen asukkaiden tarpeita. Ulkopuolisten toimijoiden palveluita hyödynnetään silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti järkevää.


Yhteistoiminta-alueen isäntänä Akaa


Akaan kaupunki muodostaa Urjalan kunnan kanssa perusterveydenhuollon sekä vanhus- ja vammaispalvelujen yhteistoiminta-alueen. Palveluiden tuottamisesta vastaa Akaan kaupunki. 

Sosiaalityön palveluista molemmat kunnat huolehtivat itse.


Yhteystietoja:


Terveyden tueksi ja avuksi sairastuessa


Yhteistoiminta-alueen asukkaita palvelee neljä terveysasemaa. Lääkärien vastaanottojen lisäksi asemilta löytyvät muun muassa neuvoloiden ja hammashuollon palvelut. Toijalassa ja Urjalassa on myös terveyskeskussairaalan osastot.

Erikoissairaanhoidon osalta yhteistoiminta-alue kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.

Terveyspalveluiden ajankohtainen tiedottaminen löytyy täältä.


Toimiva ja turvallinen arki kaikenikäisille


Sosiaalitoimen palveluilla ylläpidetään ja lisätään akaalaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityöllä tuetaan ja edistetään yksilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Lisäksi tavoitteena on sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Yhteistoiminta-alueen myötä Akaan kaupunki huolehtii myös kahden kunnan vammaispalveluista.

Ikäihmisten avuksi


Vanhuspalveluilla tuetaan ja edistetään iäkkäämpien kuntalaisten mahdollisuutta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
Kotihoidon tukipalveluiden lisäksi on tarjolla päiväkeskus Lahjantupa Urjalassa.

Arjen sujuvuuden lisäksi pyritään lisäämään turvallisuutta ja omaa elämänhallintaa. Erilaiset tuetun asumisen muodot ja palvelutalot ovat osa vanhuspalveluiden kokonaisuutta.
 

 

© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone