Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Lapset, nuoret ja perheet


Lapsiperheiden arjessa

Lasten varhaiskasvatusta tarjotaan seitsemässä kunnan omassa päiväkodissa, kahdessa yksityisessä päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Lapsiperheet ovat ahkerimpia Akaaseeen muuttajia, joten hoitopaikkojen tarve on kasvanut voimakkaasti. Monimuotoisilla palveluilla pyritään huolehtimaan siitä, että hoitoa on tarjolla erilaisiin tarpeisiin.


Akaasta opintielle

Akaan alakoulut ovat pienille oppilaille sopivan kokoisia ja koulujen sijoittuminen eri osiin kaupunkia helpottaa myös koulumatkoja. Oppilaita riittää runsaasti kaikkiin kouluihin, joita kaupungissamme remontoidaan ja uudistetaan ahkerasti. Erinomaiset liikenneyhteydet helpottavat myös jatko-opintoihin hakeutumista.


Aktiivinen ja osallistuva nuoriso


Akaan nuoriso on aktiivista. Mahdollisuuksia osallistumiseen ja yhdessä tekemiseen on tarjolla sekä nuorisotiloilla että verkossa. Nuoret ovat myös valinneet Akaalle nuorisovaltuuston, jonka tehtävänä on tuoda nuorten näkökulmaa kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan.
 Tutustu sivistystoimen esitteeseen

© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone