Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Harjoitusvuorot

Liikuntapaikkojen vakiovuorot on haettava kirjallisesti ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella päätetään vakiovuorot ilmoitetulle aikavälille. Mikäli hakemuksia on paljon, kutsutaan hakijat erilliseen palaveriin ennen päätöksentekoa.Liikuntatilojen ja -paikkojen vakiovuorojen hakuajat

Liikuntapaikkojen ja -tilojen vuokrauksen periaatteisiin, taksoihin ja hakuaikoihin liittyvää tietoa saat liitteestä

Liikuntatoimen maksut 2017


 

Kuva: Markku Ruonala


 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone