Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Ympäristönsuojelu

Akaan kaupunki ostaa ympäristönsuojelun palvelut Valkeakosken kaupungilta.
Valkeakosken kaupungin ympäristöpalveluiden toiminta-alueena on Akaa, Urjala ja Valkeakoski. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto.


Valkeakosken kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
Ympäristönsuojelu
Sääksmäentie 2, 1. krs / PL 20
37601 Valkeakoski


Asiakaspalvelu, puh. 040 335 7409 / ymparistonsuojelu@valkeakoski.fi

Lisätietoa ympäristosuojelun palveluista löytyy Valkeakosken kaupungin nettisivuilta. 


Ympäristösuojelun ilmoituslomakkeet

löytyvät Valkeakosken kaupungin
sähköisen asioinnin nettisivulta:

  • Ympäristöluvat
  • Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
  • Meluilmoitus
  • Karjan kuivalannan varastointi-ilmoitus
  • Koeluonteinen toiminta
  • Poikkeukselliset tilanteet


© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone