Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Rakennusvalvonta

Logoa painamalla aukeaa Lupapiste.fi -palveluRakennusvalvonnan Facebook-sivut löytyy tästä, käykää tutustumassa ja seuratkaa julkaisuja ja ajankohtaisia ilmoituksia!


Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin että rakennukset soveltuvat ympäristöönsä ja ovat asemakaavan mukaisia. Lupien lisäksi rakennusvalvonta suorittaa niihin liittyviä tarkastuksia, antaa ohjeita ja neuvoo rakentajia.

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Lupapisteen prosessikuvaus

Rakennuslupa pähkinänkuoressa

Lupapisteen hyödyt


Milloin yhteys?

Rakennusvalvontatoimisto on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • rakennusluvista
  • toimenpideluvista ja -ilmoituksista
  • rakentamismääräyksistä
  • rakennussuojeluasioista
  • kaupunkikuva-asioista
  • maisematyöluvista
  • piirustuksista ja muista lupa-asiakirjoista

Kaavoitus on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuista

Kaupungin rakennusjärjestys


Lupamenettelyä säätelee maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen lisäksi kunnan rakennusjärjestys.


Rakennusvalvonnan alaiset luvat, tarkastukset ja todistukset ovat maksullisia.


Akaan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on Elinvoimalautakunta, jonka puheenjohtajana on Saila Kallioinen.


Yhteystiedot


Rakennuslupiin liittyvät katselmukset tilataan pääsääntöisesti aina palvelusihteereiltä. Poikkeuksena katselmukset, jotka toivotaan pidettävän pikaisella aikataululla (viikon sisään). Tällöin tulee olla yhteydessä suoraan rakennustarkastajaan. Lupapiste-hankkeissa katselmusaikaa voi varata myös keskustelu-sarakkeen kautta.

Piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin voi tutustua rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja voi tarvittaessa kopioida arkistossa, mutta niitä ei saa ulkopuolelle lainaan. Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia. Yhteys palvelusihteerien kautta.


Rakennusvalvontatoimisto

Akaan kaupungintalo, II kerros, Myllytie 3, Akaa

Aukiolo klo 09.00-15.00, lounastunti klo 12.00-13.00.


sähköposti: etunimi.sukunimi@akaa.fi, osoitteissa ei käytetä ä- eikä ö-kirjaimia Tutustu rakentajan oppaaseemme.Rakennusvalvonnan organisaatio


Elinvoimalautakunta
Puheenjohtaja Saila Kallioinen

vs. vastaava rakennustarkastaja
Anu HytönenPuunkaatoilmoitus


Täytä sähköinen lomake

Ohje puunkaatoon

Mikäli haluat asioida paperitse täytä tämä lomake ja toimita se postitse osoitteeseen: Jouni Salonen, Myllytie 3, 37800 Akaa tai sähköpostitse jouni.salonen(at)akaa.fi


© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone