Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Lomakkeet


Aktiivinen pdf-lomake: täytä, tulosta, allekirjoita ja lähetä

Tekstikentät tulostuvat vain niiltä osin kuin ne näkyvät näytöllä, älä kirjoita rajatun alueen yli. Allekirjoitettavia lomakkeita ei voi lähettää sähköpostin liitteenä.

Pdf-lomake: tulosta, täytä, lähetä

Mitä jos lomake ei aukea minulla?

Tarkistathan selaimesi asetukset sekä sen, että sinulla on käytössä ajantasainen versio ohjelmistosta.


Asuminen ja ympäristö


Maankäyttö ja kaavoitus


Kiinteistötoimitushakemus
(pdf) [aktiivinen lomake]

Omakotitontin varauslomake
(pdf) [aktiivinen lomake]

Muistilista hakemukseen tarvittavista liitteistä (pdf)


Rakennusvalvonta


Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus
(pdf) [aktiivinen lomake]

Puunkaatoilmoitus/hakemus

Rakennus-, purkamis- tai maisematyölupa tai  ilmoitus

Rakennus- ja toimenpidelupahakemusta koskeva naapurien suostumus

Rakennus/ilmoitus/päätös, vastaava työnjohtaja

Rakennushankeilmoitus


Tekninen toimi


Jätehakemus ja muut jätehuoltoa koskevat lomakkeet on tulostettavissa Loimi-Hämeen Jätehuollon sivuilta

Katu- ja sijoituslupahakemus [aktiivinen lomake] (93 kB)
Jos sinulla on tarvetta kaivaa/sijoittaa kaivamalla jotain kaupungin omistuksessa olevalle alueelle, täytä oheinen lomake

Hakuohje katu- ja sijoituslupahakemukseen

Yksityistieavustushakemus [aktiivinen lomake]


Vuokra-asuminen


Kunta-asunnot Oy:n/Toijalan asunnot: lomakkeita osoitteessa www.kas.fi

Viialan Asuntotuotannon Oy:n vuokra-asuntohakemus ja muut lomakkeet:
www.viialanasuntotuotanto.fi
Perusturva ja terveysIlmoitus terveysaseman vaihdosta (omassa kunnassa tai yhteistoiminta-alueen sisällä) (pdf) [aktiivinen lomake]

Ilmoitus terveysaseman vaihdosta (koko Suomen alueella) (pdf) [aktiivinen lomake]

Ilmoitus hoitosuunnitelman mukaisten palvelujen käytöstä (pdf) [aktiivinen lomake]

Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi (pdf) [aktiivinen lomake]
Harrastukset ja vapaa-aika


Tilavaraukset

Tilavaraukset [sähköinen lomake] Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatilojen varaaminen yksittäisiin tapahtumiin

Koulujen tilavaraukset (pdf) [aktiivinen lomake] Koulujen salien, luokkien, keittiöiden yms. tilojen varaaminen yksittäisiin tapahtumiin

Tila-anomus / vapaa-aikatoimen vakituiset vuorot  (pdf) [aktiivinen lomake] Lomaketta käytetään myös kesän kenttä- ja salivuorojen hakemiseen


Avustushakemukset

Yleisavustukset yhdistyksille ja yhteisöille / vapaa-aikalautakunta (pdf) [aktiivinen lomake]

Liikuntapavelujen yleisavustushakemus seuroille ja yhdistyksille (pdf) [aktiivinen lomake]
+ hakemuksen liite (xls)

Kulttuuripalvelujen kohdeavustushakemus yhdistyksille, laitoksille ja taiteenharjoittajille (pdf) [aktiivinen lomake]

Nuorisopalvelujen yleisavustushakemus nuorisoyhdistyksille (pdf) [aktiivinen lomake]


 


PDF-tiedostoperiaatteet.pdf (180 kB)
 
Katu ja sijoituslupashakemus_2017.pdf (64 kB)
Jos sinulla on tarvetta kaivaa/sijoittaa kaivamalla jotain kaupungin omistuksessa olevalle alueelle, täytä oheinen lomake.
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone