Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Kuntavaalit 2017

3.3.2017

KUULUTUS

 

KUNTAVAALIT AKAASSA

 

Akaan keskusvaalilautakunta ilmoittaa huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavien kuntavaalien johdosta seuraavaa:

ÄÄNIOIKEUS

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä eli 9.4.2017 täyttää 18 vuotta, ja jonka kotikunta on ollut Akaa väestötietojärjestelmässä 17.2.2017 klo 24. Äänioikeus on myös muulla ulkomaalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta on ollut Akaa väestötietojärjestelmässä 17.2.2017 klo 24 olevien tietojen mukaan ja jos hänellä on tuolloin ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan eli kotikunta Suomessa 17.2.2017.

Väestörekisterikeskus ja maistraatit pitävät äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Maistraatti lähettää viimeistään 16.3.2017 ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa.

 

ÄÄNESTYSALUEET JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.

Äänestys tapahtuu äänestyspaikoilla klo 9.0020.00 äänestysalueittain.

1. äänestysalue, Toijala läntinen, Toijalan yhteiskoulu, os. Kurisjärventie 18

2. äänestysalue, Toijala itäinen, Toijalan yhteiskoulu, os. Kurisjärventie 18

3. äänestysalue, Viiala, Viialan kirjasto, os. Solmukatu 3

4. äänestysalue, Kylmäkoski, Kylmäkosken kirkonkylän koulu, os. Koulutie 1

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.4.4.2017 välisenä aikana. Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä. Jos henkilöllä ei ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisilta voi saada maksutta väliaikaisen henkilökortin.

 

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

Akaan Nuorten toimintakeskus, osoite Myllytie 3, Toijala

Viialan kirjasto, osoite Solmukatu 3, Viiala

Kylmäkosken entinen kunnantalo, osoite Kylmäkoskentie 5, Kylmäkoski.

Kaikkiin ennakkoäänestyspaikkoihin pääsee pyörätuolilla.

 

Toijalan ja Viialan kaupunginosien ennakkoäänestyspaikat pidetään avoinna

keskiviikko – perjantai        29.-31.3.2017                     klo 9.00 – 18.00

lauantai – sunnuntai            1.-2.4.2017                         klo 10.00 – 16.00

maanantai – tiistai               3.-4.4.2017                         klo 9.00 – 20.00

 

Kylmäkosken kaupunginosan ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna

perjantai                              31.3.2017                            klo 9.00 – 18.00

lauantai – sunnuntai            1.-2.4.2017                         klo 10.00 –16.00

maanantai                           3.4.2017                              klo 9.00 – 20.00.

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen puhelimitse tai kirjallisesti viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16 Akaan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö, esim. lähiomainen. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota saa keskusvaalilautakunnalta ja jolle osoitettuna lomake tulee palauttaa. Lomake on saatavissa myös http://www.vaalit.fi/fi/. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 29.3.4.4.2017.

 

LISÄTIEDOT JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja kaikista kuntavaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeri Riina Kivistöltä, puh. 040 335 3227, riina.kivisto@akaa.fi.

Keskusvaalilautakunnan osoite: Akaan Kaupungintalo, Myllytie 3, 37800 Akaa.

 

Akaassa 8.3.2017
KESKUSVAALILAUTAKUNTA


 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone