Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Hankinnat / Myydään

 


Vuonna 2017 kilpailutettavat hankinnat

 
HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

www.hankintailmoitukset.fi© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone