Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Hankinnat / Myydään

Hankinta- ja myynti-ilmoitukset

Tarjouspyyntö / Ateriakuljetusten hankinta

Tarjouspyyntö / Ateriakuljetusten hankinta

Tarjouspyyntö: Hammashoitoyksikkö Viialan terveysasemalle

5.10.2018 Lisätty kysymys ja vastaus

RSS

 
HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

www.hankintailmoitukset.fi© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone