Ajankohtaista
 
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

1.10.2018

5.10.2018 Lisätty kysymys ja vastaus

Hammashoitoyksikkö


Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle.


Tarjoukset on toimitettava maanantaihin 22.10.2018 klo 14.00 mennessä osoitteella:

Akaan kaupunki
Perusturvatoimen hallinto
Sampolantie 5
37800 Akaa

Tarjouskuoreen ja tarjoukseen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti: ”Tarjous hammashoitoyksiköstä”.

Tarjouksen toimittaminen annettuun määräaikaan mennessä on tarjoajan vastuulla. Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon.Lisätietoja:


Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastataan ainoastaan kirjallisesti. Hankintaa koskevat tiedustelut pyydetään esittämään 5.10.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tarja.varjotie(at)akaa.fi. Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Hammashoitoyksikkö.

Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista julkaistaan viimeistään 8.10.2018 Akaan kaupungin internet-sivuilla www.akaa.fi/hankinnat.

----------------------------------------

kysymys:
Mihin huoneeseen kone tulee? Pyynnössä oli vaihtoehdot koneimuille tai klo 12 imuille, mutta kumpi toteutetaan vai tarjotaanko molemmilla vaihtoehdoilla.

vastaus:
Hoitokone tulee Viialan hammashoitolan hammaslääkärin hoitohuoneeseen, johon olisi tulossa koneimut. 


---------------------------------------


Perusturvatoimi
 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone