Ajankohtaista
 
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

9.5.2018

                                                           

ILMASTOINTIKANAVIEN PUHDISTUS, TARJOUSPYYNTÖ

 

Hankinnan kohde

Pyydämme tarjoustanne ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Kohde on Lastumäenkoulu/Yhteiskoulu/lukio Kurisjärventie 18.

                  

                   

Urakan sisältö

                     

                      Urakkaan kuuluvat seuraavat työt ja hankinnat:

- dokumentoidaan (valokuvin) puhdistuksen aloitus ja lopetus kanavista, puhditusluukkujen ja pääte-elimien kohdalta

                      - alakattojen avaus tarvittaessa ja työnjälkeinen alakattojen sulkeminen

- tarvittaessa lisätarkistusluukkujen asentaminen kanaviin, sekä merkitseminen       piirustuksiin,sekä kanaviin (yksikköhinnoin)

- palopeltien sulakkeiden tarkastus ja tarvittaessa vaihto

- väliaikaisten kanavatulppausten teko

- tarvittavat tilojen suojaukset

- tarvittavien telineiden hankinta

- tulo- ja poistoilmakojeiden puhdistus sisäpuolelta

- tulo- ja poistoilmapäätelaitteiden puhdistus/pesu

- tulo- ja poistoilmakanavien puhdistus näytetasoon P2

- kanavapuhdistuksen aikainen kanaviston alipaineistaminen

- kanaviston uudelleen säätö suunnitelmien mukaisiin ilmamääriin (olemassa olevan tilanteen mukaisiin ilmamäärin)

- ilmämäärämittaukset säätöjen jälkeen

- jälkisiivous

- työstä tehdään puhdistuspöytäkirja, sekä ilmamäärämittauksista mittauspöytäkirja,    jotka luovutetaan tilaajalle työn valmistuttua

- puhdistuspöytäkirjaan merkitään:

   > kohteen tiedot

   > työn suorittaja

   > työsuorituksen ajankohta

   > tehdyt puhdistustoimenpiteet

   > työmenetelmät

   > painemäärä, millä mittaus on tehty

   > havaitut epäkohdat ja tehdyt korjaukset

   > urakan valvonnasta vastaa tilaaja (Knowtek)

 

Tarjoushintaa koskevat vaatimukset

 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa kokonaishinnan lisäksi yksikköhinta (liite.1) (ALV 0%). Lisäksi tuntiveloitushinta mahdollisia lisätöitä varten (ALV 0%).

 

Tutustuminen kohteeseen

 

Urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumiskäynnillä tulee urakoitsijan varmistaa mm. kohteen alakattotyypit ja niiden avausmahdollisuudet. Kohdetta esittelee kiinteistönhoitaja Jarmo Lindroos 040 3353262

 

Urakka-aika

 

                      Työt tulee aloittaa 1.6.2018

 

                      Töiden tulee olla valmis 30.6.2018

 

Olosuhteet

 

Urakoitsijan tulee huomioida, että osa rakennuksien tiloista on käytössä.  Työtä joudutaan näin ollen tekemään rakennuksen käyttäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä.

 

 

 

Sopimusehdot

 

                      Urakkaa koskeva sopimus laaditaan urakkasopimuslomaketta RT 80260 soveltaen.

                      Työssä noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

 

               

                     

Tarjouksen jättäminen

 

Tarjouksen (ALV 0%) tulee olla tilaajalla 23.5.2018 klo 12.00 mennessä.Sähköpostitse tekninentoimi@akaa.fi tai kirjeitse.

”kuoreen merkintä ilmanvaihtokanavien puhdistusurakkatarjous”.

Akaan kaupunki

Tilahallinto / Kiinteistönhoito

PL 43

37800 Akaa

 

 

 

                   

Tarjoukseen liitettävät todistukset ja selvitykset

                                

 

Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118(1996) mukaiseen ennakonperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.

 

Kaupparekisteriote

 

Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusten maksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

 

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

 

Selvitys yrityksen tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

 

Selvitykset ja todistukset ei saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

 

Tilaajalla on oikeus hylätä urakoitsija, joka ei ole toimittanut edellytettyjä todistuksia ja selvityksiä.

 

 

Tarjousten avaaminen

 

Tarjoukset avataan tarjousten jättöpäivänä. Tarjouksen tekijät eivät saa olla läsnä tilaisuudessa.

 

Tarjousten vertailuperusteet               

 

                      Tarjouksista valitaan hinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisin.

                      Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.                             

                                                                                                                                  

 

Lisätietoja antaa:

 

Rakennuttaja-asiantuntija Suvi Hilska

puh: 040 3353062

suvi.hilska@akaa.fi

 

                      Kiinteistötyönjohtaja Kari Kairenius

                      puh: 040 3353259

                      kari.kairenius@akaa.fi

 

Tarjouksen pyytäjän

allekirjoitus

                     

                      Kiinteistöpäällikkö Henri Salonen

                     

 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone