Ajankohtaista
 
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

9.11.2017

Hankinnan kohde


Hankinnan kohteena ovat Akaan kaupungin siirtokelpoisten rakennusten suunnittelu, toteutus ja asennus tilapäisiksi väistötiloiksi Akaan kaupungin koulujen käyttöön tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti. Rakennukset vuokrataan.

Valittu toimittaja toimittaa siirtokelpoiset rakennukset käyttökunnossa valmiiksi paikoilleen asennettuina, kiintokalusteineen sekä LVIS-töineen (= sisäpuoliset LVIS-työt urakkarajojen mu-kaisesti). Tilaajan toimesta toteutetaan urakkarajaliitteen mukaisesti rakennusten vesi-, viemäri ja sähköliittymät rakennuspaikoille sekä rakennusten perustamiseen liittyvät työt. Toimittajan työmaalla tehtävät urakkasuoritukset alistetaan sivu-urakkana tilaajan määrittämään pääurakkaan. Toimittaja vastaa vuokrasopimuksen päätyttyä rakennusten poisviennistä ja siihen liittyvistä kustannuksista, ellei rakennusta ole lunastettu tilaajan omistukseen.

Hankinnan kohdetta ja sille asetettuja vaatimuksia on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä. Toimittajan tulee suunnitella tarjottavat tilat esitetylle rakennuspaikalle käytettävissä oleva alue huomioiden. Osa-alueen 1 osalta rakennukset on mahdollista sijoittaa max. kolmeen eri osa-kokonaisuuteen, kuitenkin olemassa oleva rakennuspaikka huomioiden sekä huomioiden myös oppilaiden ryhmittely luokkineen; 0-2-luokat (n. 200 oppilasta), 3-4-luokat (n. 150-170 oppilasta) ja 5-6-luokat (n. 150-170 oppilasta).

Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

1. Osa-alue 1: Viialan Yhtenäiskoulu, Keskustan koulu, siirtokoulu vuosiluokille 0.-6.

2. Osa-alue 2: Viialan Yhtenäiskoulu, taide- ja taitoaineiden opetustilat

3. Optiona osa-alue 3: Kaupungilla on mahdollisuus vuokrata enintään kaksi siirtorakennusta Akaan kaupungin koulujen käyttöön tarpeen vaatiessa. Käyttäjämäärien laajuus per väistötila voi olla enintään 300 oppilasta + henkilöstö, option enimmäiskäyttäjämäärän ollessa 300 oppilasta + henkilöstö. Optioon voi sisältyä myös rakennuksen lunastusmahdollisuus vuokrakauden päättymisen jälkeen. Lunastuksen tarjoaminen ei ole pakollista. Tarjoaja voi tarjota joko yhtä tai useampaa osa-aluetta. Sopimus tehdään osa-alueittain yhden toimittajan kanssa osa-alueiden 1 ja 2 osalta.

Osa-alueen 3 osalta perustetaan puitejärjestely, johon valitaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat, jotka ovat ilmoittaneet jättävänsä tarjouksen osa-alueeseen 3. Puitejärjestely ei sisällä määräostovelvoitetta. Puitejärjestely on voimassa kolme vuotta puitesopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Puitejärjestelyn sisällä siirtorakennusten hankinta tehdään ns. minikilpailuttamalla. Minikilpailutuksen yhteydessä tilaaja määrittää tarkemmat vaatimukset siirtorakennuksille, ilmoittaa käyttäjämäärät sekä tarjouksen valintaperusteen. Tarjousten valintaperusteena voi olla joko hinta (100 %) tai hinta (50-90 %)+laatu (10-50 %) siten, että laadun arvioinnissa huomioidaan rakennuksen energiatehokkuus ja/tai rakennuksen toimitusaika.

Optiona toteuttavan osa-alueen 3 käyttöönotosta ilmoitetaan erikseen. Optiossa on kyse Hankintayksikön oikeudesta, ei velvollisuudesta.

Alla tarjouspyyntö sekä asiaan liittyvät liitteet:
 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone