Ajankohtaista
 
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

6.4.2017

kysymys ja vastaus lisätty 12.4.2017

Hammashoitoyksikkö


Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Toijalan terveysasemalle.


Tarjoukset on toimitettava maanantaihin 24.4.2017 klo 14.00 mennessä osoitteella:

Akaan kaupunki
Perusturvatoimen hallinto
Haittilantie 4 A
37800 Akaa

Tarjouskuoreen ja tarjoukseen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti: ”Tarjous hammashoitoyksiköstä”.

Tarjouksen toimittaminen annettuun määräaikaan mennessä on tarjoajan vastuulla.  Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouksen on oltava voimassa 30.6.2017 saakka.


Lisätietoja:


Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastataan ainoastaan kirjallisesti. Hankintaa koskevat tiedustelut pyydetään esittämään 11.4.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tarja.varjotie(at)akaa.fi. Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Hammashoitoyksikkö.

Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista julkaistaan viimeistään 13.4.2017 Akaan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.akaa.fi/hankinnat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kysymys: Tarjouspyynnössä ei ole eritelty mihin hoitokoneen imut sijoitetaan. Tuleeko tarjota klo 12 -imuilla vai koneimulla?

Vastaus: Tarjouspyynnössä ei mainita imulaitteiston hankintaa. Entinen imulaitteisto tulee jäämään hoitohuoneeseen, imulaitteiston sijainti on klo 12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Akaassa 6.4.2017

Elina Anttila
ma. Perusturvajohtaja
 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone