Ajankohtaista
 
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

23.5.2018

Kuulutus: Akaan raakapuuterminaalin ratasuunnitelma, Akaa


Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman

Akaan raakapuuterminaali

Ratasuunnitelmassa suunnitellaan valtakunnallista tavoitetilaa vastaava raakapuun kuormausalue, joka mahdollistaa 400 000 tonnin vuotuisen kuljetusmäärän. Kuormausalue sijoitetaan Akaa Pointin teollisuusalueelle Toijala–Valkeakoski-radan varteen. Rautatiealueeksi lunastettavaa aluetta on noin 180 000 m2.

Ratasuunnitelma sisältää kaksi raakapuun kuormausraidetta varastoalueineen ja tieyhteyksineen. Hankkeen yhteydessä poistetaan kolme tasoristeystä ja parannetaan yhden tasoristeyksen turvallisuutta.

Suunnitelman toteuttamisesta ei ole päätöstä.

Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä Akaan kaupungin ilmoitustaululla 30 päivää 23.5.2018 - 22.6.2018. välisen ajan osoitteessa Myllytie 3, 37800 Akaa. 

Aineisto on myös sähköisesti nähtävillä Liikenneviraston hankesivuilla:

https://aineistot.liikennevirasto.fi/hankkeet/rata/akaan_raakapuuterminaali/

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kuntaan osoitteeseen Akaan kaupunki, PL 34
37801 Akaa ennen nähtävänä oloajan päättymistä. (ratalaki 22 §)

Lisätietoja suunnitelmasta Liikennevirastossa antaa projektipäällikkö Laura Aitolehti puh. 0295 34 3240, sähköposti

laura.aitolehti@liikennevirasto.fi

Akaan kaupunki, 23.5.2018
Kaupunginhallitus

 

 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone