Ajankohtaista
 
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

27.4.2018

Kuulutus: Jätehuoltomääräykset

Forssan kaupungin jätelautakunta on kokouksessaan 17.4.2018 § 18 hyväksynyt luonnoksen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisiksi jätehuoltomääräyksiksi.

Jätehuoltomääräykset koskevat kunnan vastuulla olevien jätteiden määrän vähentämistä, lajittelua, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä sekä näiden jätteiden keräilyä, kuljetuksia ja vastaanottoa ja niihin liittyviä käytännön järjestelyjä ja teknisiä vaatimuksia kiinteistöillä ja jätteen vastaanottopaikoilla. Määräykset koskevat myös toimia roskaantumisen ehkäisemiseksi sekä jätteistä ja kuljetuksista mahdollisesti annettavia tietoja.

Jätehuoltomääräykset koskevat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntia, joita ovat tällä hetkellä Akaan, Forssan, Huittisten, Loimaan ja Someron kaupungit sekä Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken Tl, Oripään, Punkalaitumen, Säkylän, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kunnat sekä Sastamalan kaupunki lukuun ottamatta Suodenniemen ja Mouhijärven alueita.

Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä yhteistoiminta-alueen kuntien virastoissa sekä Internet-sivuilla 18.5.2018 asti.


Niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mahdollinen mielipide pyydetään toimittamaan Forssan kaupungin jätelauta-kunnalle, os. Turuntie 18, 30010 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi viimeistään 18.5.2018.

Lisätietoja antaa jätehuoltosuunnittelija Martta Kantele, p. 03 4141 5329, martta.kantele@forssa.fi

Forssassa 23.4.2018
Jätelautakunta

 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone