Ajankohtaista
 
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

7.6.2017

Akaan kaupunginvaltuusto

kokoontuu keskiviikkona 14.6.2017 klo 18.00
Akaan kaupungintalolla, valtuustosalissa

Käsiteltävät asiat:

§ 65               Poikkeuksellinen menettely valtuuston toimikauden 2017-2021
                      ensimmäisen kokouksen koolle kutsumisessa ja kokouksen avauksessa

§ 66               Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja
                      päätösvaltaisuus

§ 67               Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen

§ 68               Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten valitseminen   
                      valtuustokaudeksi 2017-2021

§ 69               Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä  
                      näiden toimikauden pituudesta päättäminen

§ 70               Kaupunginhallituksen asettaminen toimikaudeksi 2017-2021 ja
                      jäsenten vaali vuosiksi 2017-2019

§ 71               Tarkastuslautakunnan asettaminen vuosiksi 2017-2021 ja
                      tarkastuslautakunnan jäsenten vaali vuosiksi 2017-2021

§ 72               Elinvoimalautakunnan asettaminen vuosiksi 2017-2021 ja 
                      elinvoimalautakunnan jäsenten vaali vuosiksi 2017-2021

§ 73               Teknisen lautakunnan asettaminen vuosiksi 2017-2021 ja teknisen
                      lautakunnan jäsenten vaali vuosiksi 2017-2021

§ 74               Sivistyslautakunnan asettaminen vuosiksi 2017-2021 ja   
                      sivistyslautakunnan jäsenten vaali vuosiksi 2017-2021   

§ 75               Perusturvavaliokunnan ja yhteistoiminta-alueen
                      perusturvavalautakunnan asettaminen vuosiksi 2017-2021 ja
                      perusturvavaliokunnan sekä yhteistoiminta-alueen
                      perusturvalautakunnan jäsenten vaali vuosiksi 2017-2021 

§ 76               Keskusvaalilautakunnan asettaminen vuosiksi ja
                      keskusvaalilautakunnan 2017-2021 jäsenten vaali vuosiksi 2017-2021

§ 77               Edustajien valitseminen kuntayhtymien valtuustoihin vuosiksi
                      2017-2021

§ 78               Valtuuston kokoontuminen ja kokousten koolle kutsuminen vuonna 
                      2017-2021 sekä kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen

§ 79               Kaupungin kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen vuosina 2017-2021

§ 80               Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosiksi 2017-2021

§ 81               Akaan kaupungin edustajien vaali Valkeakosken kaupungin rakennus-
                      ja ympäristölautakuntaan vuosiksi 2017-2021

§ 82               Akaan kaupungin edustajien vaali Valkeakosken kaupungin koulutus- ja
                      hyvinvointilautakuntaan vuosiksi 2017-2021

§ 83               Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja
                      varajäsenen vaali toimikaudeksi 2017-2020

§ 84               Akaan kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät

§ 85               Käräjäoikeuden lautamiesten vaali vuosiksi 2017-2021

§ 86               Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Forssan kaupungin
                      jätelautakuntaan vuosille 2017-2021

§ 87               Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen
                      ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta
                      toimikaudeksi 2017-2021

§ 88               Vuoden 2017 talousarvion 1. muutos

§ 89               Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2017-2019

§ 90               Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

§ 91               KuntaPro Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakassopimuksen
                      hyväksyminen                

§ 92               Muut asiat

 

Valtuuston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä keskiviikkona 21.6.2017 Akaan kaupungintalolla os. Myllytie 3, Akaa.

 

9.6.2017

 

Jouko Rytkönen

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone