Ajankohtaista
 
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

13.3.2017

Akaan kaupunki
Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

JULKIPANO

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 142 §:n ja -asetus 97 §:n säätämässä tarkoituksessa ilmoitetaan, että Akaan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on 8.3.2017 kokouksessaan päättänyt seuraavista maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamisluvista:

 

 

 

Lupa

 

 

Rakennuspaikka

 

Osoite

 

 

Toimenpide

 

020-4-4050-1 sekä

020-403-13-0

Talttatie 2

Poikkeaminen kaavamääräyksestä

 

Päätös on annettu 13.3.2017

Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä:

Akaan kaupunki
Tekninen keskus
Myllytie 3
37800 Akaa

Valitusaika: 14.3.-12.4.2017

Valitusviranomainen:  

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, PL 640
13111 HÄMEENLINNA

Akaassa 10.3.2017

Jouni Salonen
palvelusihteeri

 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone