Ajankohtaista
 
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

15.9.2015

Kuulutus pilaantuneen alueen puhdistamista koskevasta päätöksestä

 

Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 15.9.2015 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen päätöksen (Dnro: PIRELY/5244/2015), joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Akaan kaupungissa, kiinteistörekisteritunnus: 20-444-1-1472 osoitteessa Tehtaankatu 15, Akaa.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella luvan hakija sekä ne joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoi­tuk­sena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edis­tä­minen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijainti­kunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä muut viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Tämä kuulutus pidetään 16.9. - 15.10.2015 välisen ajan Akaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitus­taululla.

Tampereella 15.9.2015

PIRKANMAAN ELINKEINO- LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUS

Valitusosoitus

Pirkanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 15.10.2015.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43

65100 Vaasa

(PL 204, 65101 Vaasa)

P. 029 5642 611

vaasa.hao@oikeus.fi

 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone